اثر تزریق گاز جهت ازدیاد برداشت

 

در روش رانش توسط گاز ، گاز با فشار به درون مخزن تزریق شده ویک جریان مداوم گاز ، از چاه های تحت تزریق به چاه های در حال تولید بر قرار می گردد.

– تزریق امتزاجی گاز

– تزریق غیر امتزاجی گاز

– تزریق گاز گرم

– بررسی آثار تورمی تزریق گاز بر فشار اشباع مخزن جهت ازدیاد برداشت

– تزریق دی اکسید کربن و نیتروژن – تزریق مصنوعی به چاه

بهمراه فایل پاور پوینت

تعداد صفحات : ۸۵ صفحه – درجه کیفی : الف

Sorry, the comment form is closed at this time.