ارتباط ذخایر هیدروکربنی با گل فشان ها ؛ مطالعه موردی سیستان و بلوچستان

 

گل فشان از پدیده های قابل توجه این کره خاکی محسوب می شود که به دلیل همبستگی این عارضه ی زمین شناسی با منابع نفت و گاز ، به یکی از پدیده های جذاب بدل شده است. گل فشانها نسبت به آتش فشانها به مراتب ضعیف تر هستند و خطر چندانی ندارند. پدیده گلفشان به بیرون آمدن گل شل و آبکی به همراه مواد و گازهای هیدروکربن دار از مناطق کم ژرفا به سطح گفته می شود. گلفشان ها اکثرا بر اثر در آمیختن فشارهای زمین ساختی، فرونشینی سریع رسوبات و فرورانش پوسته قاره ای به زیر پوسته اقیانوسی رخ می دهد.

تعداد صفحات : ۵۰ صفحه

کیفیت عالی

 

Sorry, the comment form is closed at this time.