استفاده از اگزالیک اسید به عنوان کاتالیست قابل بازیافت در سنتز تک مرحله‌ای چند جزئی هتروسیکل‌های حاوی اکسیژن

 

چکیده

۲- آمینو-H 4- کرومن‌ها دسته ای از ترکیبات هتروسیکل هستند که در بسیاری از فرایندهای طبیعی نقش دارند. در این پروژه یک روش کلی و مفید برای سنتز تعدادی از مشتقات ۲- آمینو- H4- کرومن‌ها با استفاده از مالونونیتریل، نفتول و آلدهیدهای آروماتیک تحت شرایط رفلاکس و با استفاده از ۱/۰ گرم کاتالیزور اگزالیک اسید در حلال اتانول ارائه می گردد.

 

 

واژه‌های کلیدی: اگزالیک اسید، هتروسیکل، کرومن، اکسیژن.

 

پایان نامه شیمی کارشناسی ارشد

۱۲۸page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.