استفاده از مدل تحلیلی و مدار معادل مغناطیسی برای طراحی موتور سنکرون آهنربای دائم جهت استفاده در خوردروهای برقی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۱-۱- خودروهای هیبریدی: ۵

۱-۲- اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۳- هدف پایان نامه. ۷

۱-۴- پیشینه تحقیق.. ۷

۱-۵- رویکرد تحقیق و ساختار کلی پایان نامه. ۱۰

فصل دوّم: مروری بر خودروهای الکتریکی تولید شده

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- خودرو های الکتریکی ساخته شده کاملا الکتریکی.. ۱۳

۲-۲-۱- نیسان.. ۱۳

۲-۲-۲- بی ام دبلیو. ۱۴

۲-۲-۳- تسلا.. ۱۵

۲-۲-۳- اسکودا ۱۵

۲-۳- خودرو های الکتریکی ساخته شده هیبریدی.. ۱۶

۲-۳-۱- شورولت… ۱۶

۲-۳-۲- تویو تا ۱۷

۲-۳-۳- میتسو بیشی.. ۱۷

۲-۴- خودرو های الکتریکی ساخته شده گیل سوختی.. ۱۸

۲-۴-۱- هیو ندای.. ۱۸

۲-۴-۲- هوندا ۱۹

۲-۵- نتیجه گیری.. ۱۹

فصل سوّم: پیشرانه  الکتریکی

۳-۱- مقدمه. ۲۷

۳-۲- ماشین DC.. 27

۳-۳- ماشین های القایی.. ۲۸

۳-۴- ماشین های مغناطیس دائم.. ۲۹

۳-۴-۱- فریت ها (ماده ی مغناطیسی با مقاومت بالا که سبب کاهش قابل توجه اتلاف جریان گردابی در فرکانس های بالا می شود) ۳۰

۳-۴-۲- ساماریم کبالت… ۳۰

۳-۴-۳- نئودویمیم-آهن-بور ۳۱

۳-۴- موتورهای سنکرون PM… 31

۳-۵- موتور DC بدون جاروبک مغناطیس دائم.. ۳۳

۳-۶- ماشین سوئیچ رلوکتانسی.. ۳۵

۳-۷- دینامیک خودرو ۳۶

۳-۷-۱- مرکز ثقل.. ۳۶

۳-۸- سینتیک (نیروى محرکه) خودرو ۶۳

۳-۸-۱- نیروی به دلیل گرانش…. ۶۴

۳-۸-۲- نیروی مقاومت غلتشی.. ۶۴

۳-۸-۳- کشش آیرودینامیک…. ۶۵

۳-۹- نیروی پیشرانه. ۶۶

۳-۱۰- حداکثر شیب قابل عبور ۶۷

۳-۱۱- منابع تغذیه الکتروشیمیایی.. ۶۸

۲-۱۱-۱- سلولهای الکتروشیمیایی.. ۶۸

۳-۱۱-۲- مدار معادل الکتریکی.. ۶۹

۳-۱۲- اندازه گیرى های کابردی‌ سلول.. ۷۱

۳-۱۳-  طبقه بندی باتری ها: ۷۳

۳-۱۳-۱- پیل ها/ باتری های اولیه و ثانویه. ۷۳

۳-۱۳-۲- بر اساس موادالکترود. ۷۴

۳-۱۳-۳- اکومولاتور بر پایه نیکل.. ۷۵

۳-۱۳-۴- باتری لیتیوم یون.. ۷۷

۳-۱۴- ابرخازن.. ۷۸

۳-۱۴-۱- نمایش مداری.. ۸۰

۳-۱۵- نتیجه گیری.. ۸۱

منابع و مآخذ

فهرست منابع غیرفارسی: ۷۲
سه فصل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
۷۰page
word

Sorry, the comment form is closed at this time.