انتخاب موتور الکتریکی مناسب و بهینه سازی آن به منظور استفاده در خودروهای هیبرید

 

    تلاش برای کاهش انتشار دی اکسید کربن از طریق جایگزینی منابع انرژی، یکی ازمطالعات پیشگام این قرن بوده است. این امر به تحقیقات و نوآوری های زیادی در بخش حمل و نقل منجر شده است. تقریبا پس از گذشت یک قرن از موتور درونسوز (IC) که در این بخش حکم فرما بوده است، اکنون به نظر می رسد که فناوری خودرو الکتریکی درشرف تجربه رشدی سریع در دو بازار توسعه یافته و در حال توسعه ی وسایل نقلیه است. از این رو تحقیقات بروی وسایل نقلیه الکتریکی با سیستم های پیشران کارآمد با موتورهای الکتریکی، به ویژه موتورهای مغناطیس دائم، اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.

این پایان نامه، فرصت های بهبود در طراحی فعلی یک موتور سنکرون مغناطیس دائم(SPMSM)را برای عملکرد بهتر وسایل نقلیه الکتریکی به همراه مقایسه دقیق عملکرد دینامیکی با رده های فعلی موتور مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمت اولیه پایان نامه به مدل سازی یک موتور سنکرون مغناطیس دائم که به عنوان هاب موتوردر یک اتوبوس الکتریکی استفاده شده، اختصاص یافته است. یک مدل دو بعدی ماشین با استفاده از روش های المان محدود (FEM) توسعه یافته است که اساس مطالعه ی حالت پایدار و رفتار دینامیک الکترومغناطیسی ماشین‌ را تشکیل می دهد. مدل پارامتر حرارتی مدار فشرده (متمرکز) برای درک حالت پایدار (ماندگار) و ناپایدار (گذرا) رفتار حرارتی ماشین‌ توسعه ی بیشتری داده شد. در مرحله دوم پایان نامه طرح های جدید PMSM با سیم پیچی متمرکز شیار کسری(FSCW) با اهداف و گزینه های طراحی از پیش تعیین شده ساخته می شوند. طراحی فعلی و همچنین طراحی جدید با استفاده از تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات چند منظوره بهینه سازی می شوند تا از بازده بالاترو قابلیت افزایش گشتاور آنها اطمینان حاصل شود. این پایان نامه عملکرد SPMSM از نوعFSCW را با طرح های مختلف سیم پیچی یا ترکیب های مختلف شیار/ قطب نیز مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، پایان نامه با تحلیل مقایسه ای جامع‌از تمام ماشینهای بهینه شده با طرح های مختلف سیم پیچی پایان می یابد.

 

کلمات کلیدی: بهینه سازی، موتور سنکرون، خودرو الکتریکی.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق

۱۱۴ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.