بررسی آزمایشگاهی مکانیزم مکش مجدد در مخازن ترکدار و تأثیر ارتفاع بلوک بر بازیافت نفت

 

چکیده

در مخازن ترک‌دار همراه با تزریق گاز، ریزش ثقلی مکانیسم اصلی تولید نفت از بلوک‌های ماتریسی می‌باشد. ریزش ثقلی گاز زمانی اتفاق می‌افتد که گاز آزادشده در ترک‌ها، نفت درون ماتریس را جابجا می­کند. گاز آزاد ممکن است گاز آزادشده از فاز نفت یا گاز موجود در کلاهک گازی منبسط شونده باشد و یا از طریق تزریق گاز به درون مخزن حاصل‌شده باشد. اختلاف چگالی بین فازهای نفت و گاز، انرژی لازم جهت فرآیند ریزش ثقلی را فراهم می‌آورد. نفت تولیدی از بلوک ماتریسی می­تواند از طریق شبکه ترک حرکت نموده و یا به درون بلوک پایین‌تر مکیده شود. زمانی که نفت تخلیه شده از بلوک بالایی وارد بلوک پایین‌تر می‌شود، این فرآیند مکش مجدد نامیده می‌شود. میکرو مدل‌های شیشه‌ای ابزاری بسیار سودمند بوده که امکان مشاهده جریان سیالات و انتقال ذرات حل شونده در محیط‌های متخلخل را فراهم نموده است. با استفاده از یک دوربین دیجیتال، تصاویر درجه اشباع نفت ثبت و بر روی یک کامپیوتر ذخیره گردید. تکنیک آنالیز تصویر جهت تعیین بازیافت نفت برحسب زمان بکار برده شد. اگرچه نتایج به‌دست‌آمده به‌صورت مستقیم قابل کاربرد به مخازن واقعی نیستند، اما می­توان درک بهتری از انتقال سیال و اتفاقاتی که در مقیاس حفره‌ها اتفاق می‌افتد و همچنین طراحی چاه‌های تزریق یا تولید در فرآیندهای سیلاب زنی با گاز، به دست آورد. در این مطالعه، ما بازیافت نفت در بلوک‌های ماتریسی تک بلوکی و دو بلوکی را در دو حالت ریزش ثقلی آزاد و ریزش ثقلی اجباری بررسی نمودیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد، در حالت ریزش ثقلی آزاد، بازیافت نفت در مخازن ترک‌دار به میزان ۵۸ درصد برای مدل تک بلوکی و ۴۶ درصد برای مدل دو بلوکی حاصل‌شده است. تزریق گاز سبب افزایش بازیافت نفت از بلوک می­گردد. دبی‌های تزریق پایین‌تر، سبب بازیافت بیشتر نفت موجود در بلوک‌ها می­گردد. بیشترین بازیافت در دبی تزریق ۲/۰ میلی‌لیتر به میزان۷۱ درصد برای مدل تک بلوکی و ۵۵ درصد برای مدل دو بلوکی حاصل‌شده است.

 

کلمات کلیدی: ریزش ثقلی، مکش مجدد، تزریق گاز، میکرو مدل، مخازن ترک‌دار

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت

۸۶ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.