بررسی ابعاد کیفیت محیط شهری در محلات منفصل شهری (محلات اکبر آباد و نجف آباد)

 

 

چکیده:

پس از نگارش کامل پایان نامه این بخش تکیمل می گردد

کلمات کلیدی: کیفیت محیط شهری، محلات منفصل شهری، اکبر آیاد، نجف آباد، یاسوج

 

پایان نامه مدیریت شهری کارشناسی ارشد

۷۱page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.