بررسی اثر عملیاتی حرارتی روی نرم شدگی غشاء پلیمری

 

فصل اول : غشاء چیست ؟

فصل دوم : بررسی کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب با بررسی اثر عملیاتی حرارتی روی نرم شوندگی غشاء پلیمری

تعداد صفحات : ۷۷ صفحه

کیفیت : خوب

 

Sorry, the comment form is closed at this time.