بررسی اخلاق در آثار جلال آل احمد

 

چکیده

در این پایان­نامه به بررسی اخلاق و انواع آن در آثار داستانی جلال آل احمد پرداخته­ایم. نوع تحقیق، تحلیلی-توصیفی بوده و روش آن، کتابخانه­ای و ابزار گردآوری اطلاعات، از طریق فیش­برداری صورت گرفته است. برای اینکه بتوانیم دورنمای دقیق­تری از بازتاب اخلاق در آثار آل احمد ارائه دهیم، به بحث از رذایل و فضایل اخلاقی به صورت جداگانه پرداخته­ایم و برجسته­ترین موارد رذایل و فضایل اخلاقی را با آوردن مثال مورد بررسی قرار داده­ایم. نتیجه­ی حاصل از پژوهش این است که جلال آل احمد نسبت به اخلاق رایج در جامعه دیدی منفی و منتقدانه داشته و بیش از آنکه به انعکاس سجایا و فضایل اخلاقی رایج در جامعه بیاندیشد، ذهن خود را معطوف رذایل و اخلاق ناپسند و مذموم در جامعه کرده و این موضوع­ها را بیش از فضایل اخلاقی در داستان­های خود انعکاس داده است؛ به طوری­که وقتی با هدف یافتن مضامین مرتبط با فضایل اخلاقی در متن داستان­های او پرسه می­زنیم، به نتیجه­ی دلخواه خود نمی­رسیم و کمتر فضیلت اخلاقی را در داستان­های او می­یابیم که به تفصیل بیان شده باشد و در صورت وجود اخلاقی نیک، نویسنده تنها اشاره­ای گذرا به آن کرده و به سراغ انعکاس رذایل اخلاقی رایج در جامعه رفته است. آل احمد در داستان­های خود بیشتر به تبیین رذایل اخلاقی پرداخته و در این میان، رذیلت­های اخلاقی در حوزه­ی خرافی­گری و نگاهی متعصبانه به دین، از سایر رذایل اخلاقی در داستان­های او پررنگ­تر است. به عنوان مثال، تعصب و تحجر دینی و همچنین بداخلاقی با اعضای خانواده که در داستان­های جلال مختص انسان­های مذهبی است، از بسآمد قابل توجّهی در داستان­های او برخوردار است.

واژگان کلیدی: جلال آل احمد؛ اخلاق؛ ادبیات داستانی معاصر؛ رذایل اخلاقی؛ فضایل اخلاقی.

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

۹۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.