بررسی ارتباط میان کیفیت محصولات وب سایت فروشگاه های اینترنتی بر قصد خرید مجدد با نقش واسطه ای رضایت، اعتماد و تعهد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

 

تحولات جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن بروز شیوه های جدید تجارت و بازار یابی که تحت تأثیرپیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری به وجود آمده و بسیاری از اقتصاددانان ، متخصصان و آینده نگران بر این باور داشته اند که در سالهای اخیر ، انقلابی شبیه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است. این انقلاب، جهان را وارد ” عصر اطلاعات “کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق ساخته و با بهره گیری ازفناوریهای نوین، به سطحی جدید و غیرقابل تصور از پویایی و تغییر پذیری دست یافته است (خانی جزنی، ۱۳۸۶: ۷۵)

تجارت الکترونیک حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبه رو شده است ،اما در زمینه توسعه و بکارگیری این فناوری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ایجاد شده است ( اکبری و دیگران، ۱۳۸۶: ۱۴)

با توجه به اینکه در عصری قرار گرفته ایم که موفقیت در آن به میزان زیادی به توسعه اقتصادی وابسته است و توسعه اقتصادی درگرو جهش صادراتی می باشد . یکی از ابزارهای مفید برای توسعه مبادلات تجاری در نتیجه توسعه صادرات ،کاربرد تجارت الکترونیکی است (نوری: ۱۳۸۵: ۹۸)

تجارت الکترونیکی واژه ای است که امروزه بسیار بر سر زبانها است و در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه ای عمومی بسیار شنیده می شود و این تکنولوژی هم به علت جدید بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت آن نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد . و همچنین تجارت الکترونیکی پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش ، مباحث مالی و اقتصادی وحقوقی پیوستگی دارد (توفیقی عدالت خواه: ۱۳۸۶: ۶۷)

در تجارت الکترونیکی خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت به خصوص ” شبکه جهانی۱ ” انجام می شود. این نوع تجارت به عنوان یکی از مهمترین و ارزش افزاترین کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، نقش ویژه ای را در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکه ای ایفا کرده است، گرچه تجارت الکترونیکی عموماً در حوزه های بازرگانی وتجارت و به منظور داد وستد کالا و خدمات شناخته شده است و تراکنشهای مالی جزء جدایی ناپذیر آن محسوب می شود ،اثرات حاشیه ای و سرریز آن تأثیر مستقیمی بر سایر حوزه ها از جمله حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جوامع به دنبال خواهد داشت

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۶۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.