بررسی انواع افزودنی های بتن با تاکید بر کاربرد معمول آنها در ایران

 

تعداد اسلاید : ۸۴

فرمت : پاورپوینت

کیفیت : عالی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت

فهرست مطالب :

۱   – آببندى منابع بتنى

۲ – آنى گیر سیمان

۳ – افزودنى منبسط کننده

۴ – پوشش محافظ نما

۵   – دیر گیر بتن Concrete Retarder COMEX C44

۶   – دیرگیربتن Concrete Retarding Admixture COR -S1

۷   – رنگ بتون

۸   – روان کننــده

۹   – روغن قالب

۱۰ – زود گیـر بتن Acceleratin Admixture SAA -7S

۱۱ – زودگیر بتون Concrete Accelerating ASCOM-F7

۱۲ – زودگیر شاتکریت

۱۳ – ژل میکروسیلیس MSMX

۱۴ – سخت کننده سطح بتن

۱۵ – سوپر روان کننده

۱۶ – ضدیخ بتن

۱۷ – عمل آورنده بتن ( کیورینگ )

۱۸ – هوازاى بتن

۱۹ – واتر پروف (پودری)

۲۰ – واتر پروف (مایع)

۲۱ – فـوق روان کننده Super Plasticizer SCOM- 7B

Sorry, the comment form is closed at this time.