بررسی انواع نفت گیرهای حوزه زاگرس

 

طاقدیس­های عظیم و نامتقارن زاگرس در نتیجه کوهزایی­های میوسن­پسین–پالئوسن تشکیل شده و دو بالاآمدگی شامل زونهای لرستان در شمال و فارس در جنوب را ایجاد کرده­اند. دربین این دو زون فروافتاده دزفول با مساحت ۵۰ هزار کیلومتر مربع قرار دارد (Bordenave., 2002).

رشته­ کوه های زاگرس با روند محوری شمال غرب- جنوب شرقی خود از منطقه لرستان آغاز شده و به گسل میناب در بندرعباس ختم می­گردد. حد شمال­شرقی این رشته کوه عظیم، خط راندگی زاگرس است که به خط سنندج–سیرجان نیز شهرت دارد (درویش­زاده، ۱۳۷۰). حوضه­زاگرس زمانی جزو پلیت عربی بوده و از آنجائیکه در عرضهای جغرافیایی استوائی قرار داشته، اغلب رسوبات کربناته و تبخیری درآن نهشته شده است (North., 1985). در انتهای کرتاسه و بعد از شروع برخورد میان پلیت­های عربی و ایران، روند کنونی شمال­غربی- جنوب­شرقی کمربند تغییر شکل یافته زاگرس شکل می­گیرد (Sepehr et al., 2002) به طور کلی حوضه زاگرس به سه زون­راندگی (thrusted Zone)، زون­درهم (imbricated Zone) و وزن ساده­ چین خورده
Simply folded Zone) ) تقسیم می­گردد.

زون زاگرس چین­خورده ساده واقع در جنوب غربی ایران با پهنای معادل ۲۵۰-۱۵۰ کیلومتر و روند شمال­غربی- جنوب شرقی می­باشد که در آن رسوبات پالئوزوئیک، مزوئیک و ترشیاری با ضخامت بیش از ۱۰۰۰۰ متر به طور هم شیب رویهم قرار دارند (درویش­زاده، ۱۳۷۰).

ناحیه فروافتادگی­دزفول علیرغم مساحت کم، تقریباً همه نفت­تولیدی ایران را در بر می­گیرد (Bordenave., 1995). در ناحیه فروافتادگی­ دزفول حدود ۴۵ میدان عظیم نفتی وجود دارد که غالب این مخازن با پوشش گازی همراه است. برخی از این میادین از جمله اهواز، آغاجاری، بی بی­حکیمه، گچساران و مارون جزو میادین خیلی­بزرگ با ذخیره نفت درجای بیش از ۵۰-۱۰ میلیون بشکه می­باشندBordenave., 2002) ). تولید اصلی نفت این طاقدیس­ها از سازندهای آسماری، ایلام، سروک و گروه خاصی می­باشد. با وجود ارتباط فشار در بسیاری از میدانهای نفتی زاگرس، خواص فیزیکی و شیمیایی نفت­خام آسماری و بنگستان یکی نمی­باشد (مطیعی،۱۳۷۴). در نواحی فارس، فروافتادگی­دزفول و لرستان که به صورت زونهای مجزا و با وضعیت متفاوت در نظر گرفته می­شوند، بر روی رسوبات پالئوزوئیک، رسوبات ترشیاری به طور هم شیب و با ضخامت زیاد و بدون ماگماتیسم و دگرگونی خاصی نهشته شده­اند. سکانسهای رسوبی ضخیم در حوضه زاگرس شامل سنگهایی است با محدوده سنی کامبرین تا عهد حاضر می­باشد. شواهد زمین­شناسی نشان می­دهد که این ناحیه به عنوان جزیی از حاشیه قاره­ای فعال شناخته شده که در زمان پرموتریاس بازشدگی را متحمل و در اواخر ترشیاری دوباره به یکدیگر برخورد کرده­اند
تعداد صفحات : ۷۰ صفحه

کیفیت : عالی

 

Sorry, the comment form is closed at this time.