بررسی انواع گل حفاری در سازندهای شیلی

 

فهرست

گل حفاری

انواع و کاربرد گل حفاری

مقدمه

نقش مواد در گل حفاری

مواد معدنی دخیل در حفاری

موارد استفاده ی گل حفاری

انواع گل حفاری

آنالیز گل حفار

چگونگی کاهش خسارات حفاری توسط گل حفاری

روشهای اندازه گیری گرانروی گل حفاری در لایه های شیلی

سوالات و معادلات استحکام گل حفاری

محافظت از دیواره ی چاه با گل حفاری

گل پایه آبی

انواع گل حفاری

گلهای پایه آبی

بررسی مشکلات حفاری سازندهای شیلی

تقسیم بندی مکانیسم های ناپایداری لایه های شیلی در حفاری

عوامل موثر در مکانیسم پایداری ، مکانیسم های ناپایداری مکانیکی

مکانیسم های ناپایداری شیمیایی

راه های مقابله با ایجاد نا پایداری به هنگام حفاری در لایه های شیلی

کنترل ناپایداری در شیل های شکافدار

شبیه سازی رفتار نمونه سازند شیل در واکنش با سیالات حفاری پایه آبی

نتیجه گیری

منابع

 

تعداد صفحات : ۷۵ صفحه

کیفیت : خوب

 

بهمراه فایل پاورپوینت سمینار

Sorry, the comment form is closed at this time.