بررسی حقوقی فقهی ، میراث زوجه باز پژوهی مواد ۹۴۶ و ۹۴۹ قانون مدنی

 

(چکیده)  

مبحث ارث از نهادهای مربوط به احوال شحصیه[۱]  است  که با توجه به مباحث و مسایل مطروحه پیرامون آن  می توان در فصل های مختلف و در سر فصل های گوناگون پیرامون آن قلم فرسایی نمود .  موجبات ارث  ، شرایط و موانع ارث ، حجب و نوع وراثت ، سهم الارث وراث ، قواعد مربوط به ارث ، میراث زوجه و …

میراث زوجه که یکی از مهم ترین  و جنجالی ترین مباحث و سر فصل های مربوط به ارث است موضوع این مقاله می باشد .  در این مقاله ابتدا  واژه ارث از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از مرور سیر تاریخی وراثت بانوان در تمدن ها و ادیان به طرح مسایل مربوط به میراث زوجه از نقطه نظر فقهی و حقوقی پرداخته خواهد شد  .

 

پایان نامه حقوق کارشناسی ارشد

۹۳page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.