بررسی فنی و اقتصادی حفاری فروتعادلی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

 

چکیده

در اغلب عملیاتهای حفاری در میادین نفتی جنوب ایران از جمله آغاجاری بدلیل کاهش فشار مخزن در اثر تولید، مشکل هرزروی گل، کم بودن سرعت حفاری، مشکلات حفاری فراتعادلی، آسیب دیدگی مخزن و هزینه‏های زیاد حفاری وجود دارد. استفاده از حفاری فروتعادلی راه‏حلی مفید و مؤثر جهت مقابله با این مشکلات در میدان آغاجاری و دیگر میادین می باشد. اجرای حفاری فروتعادلی در این میادین باید به شیوه‏ای انجام گیرد که از تمامی مزایای این تکنولوژی استفاده کنیم و تمامی معایب سیستم فراتعادلی را از بین ببریم ولی به دلایل مختلف از تمامی مزایای حفاری فروتعادلی بهره نمی بریم و بعضی از مشکلات حفاری فراتعادلی هنوز در این سیستم حفاری فروتعادلی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‏های اجرای حفاری فروتعادلی، یافتن مشکلات اجرای حفاری فروتعادلی و همچنین ارزیابی اقتصادی اجرای حفاری فروتعادلی در میدان آغاجاری انجام گرفته است. در این پژوهش برای مشخص کردن آسیب‏های اجرای حفاری فروتعادلی، چاههای حفاری شده با این سیستم از لحاظ ضریب پوسته و میزان شاخص بهره‏دهی با چاههای حفاری شده با سیستم فراتعادلی مقایسه شد. به منظور پیدا کردن مشکلات حفاری فروتعادلی در میدان آغاجاری به مطالعه گزارش‏های حفاری چاههای حفاری شده با سیستم فروتعادلی پرداخته شد و در بحث اقتصادی، با مقایسه هزینه‏های حفاری فروتعادلی و حفاری فراتعادلی برای یک روز حفاری، ارزیابی اقتصادی از اجرای حفاری فروتعادلی در میدان آغاجاری انجام گردید. نتایج نشان داد که اجرای حفاری فروتعادلی در میدان آغاجاری سبب کاهش آسیب سازند شده است ولی هنوز هم آسیب در این چاهها وجود دارد. مطالعه گزارش‏های حفاری چاههای فروتعادلی در میدان آغاجاری نشان داد مشکلاتی که سبب اخلال در اجرای حفاری فروتعادلی شده است، ناشی از نبود بعضی ابزاراها در تجهیزات این سیستم واستفاده نادرست از بعضی سیالات می باشد. در بحث اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که انجام حفاری فروتعادلی در میدان آغاجاری نه تنها هزینه‏ای ندارد بلکه بدلیل تولید زیاد نفت باعث درآمد نیز می شود.

 

کلید واژه: آسیب سازند، مشکلات حفاری فروتعادلی، اقتصاد و حفاری فروتعادلی

 

پایان نامه مهندسی نفت کارشناسی ارشد

۱۳۰page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.