بررسی وجود منابع هیدروکربوری به کمک داده‌های لرزه‌ای درون چاهی و پتروفیزیکی در میدان منصورآباد

 

 

چکیده

مطالعه غیر مستقیم لایه‌های زیرین برای زمین شناسان قابل توجه است. یکی از این ابزارهای مطالعه، لرزه نگاری است که به علت ماهیت موج و پدیده جذب انرژی در سازند‌های مختلف همراه با سایر ابزار‌ها می‌تواند نتایج قابل توجهی باشد. پروفیل عمودی لرزه ای (VSP) یک روش ارزشمند در اکتشاف نفت و گاز است. این روش برای تخمین خواص سنگها در چاه استفاده می‌شود. در عملیات لرزه ای، امواج الاستیک به زمین فرستاده می‌شوند. بخشی از انرژی امواج توسط عبور از لایه‌های زمین منعکس شده و توسط گیرنده‌های روی زمین دریافت می‌شود. اطلاعات پس از پردازش زیرزمینی، که یکی از مهمترین کاربردهای داده‌های لرزه ای مستقیم از خواص در اکتشاف نفت و گاز است، تعیین کنید. عامل کیفیت یکی از مهمترین شناسه‌های لرزه ای است که به صورت کاملا شفاف در نتایج اطلاعات VSP خود می‌باشد. یکی از مهمترین اهداف این تحقیق، عامل کیفیت است.  در این تحقیق ابتدا به بررسی امواج لرزهای و گذری بر فیزیک موج، به بررسی متد لرزه نگاری و محدویت های آنها می پردازیم. در ادامه توسط نرم افزار متلب به تهیه لرزه نگاشت مصنوعی و بررسی مسائل مربوط به آن میپردازیم. در ادامه به معرفی پارامتر کنترل کیفیت می پردازیم و و این فاکتور را بر روی داده های واقعی موجود بررسی می کنیم و نتایج حاصل را با نتایج تفسیر پتروفیزیکی مقایسه کرده و میزان درستی کار خود را ارزیابی می کنیم. دراین تحقیق با بررسی انجام شده در پیدا کردن فاکتور کیفیت، به این نتیجه می رسیم که در عمق های ۲۹۵۰ متری و ۳۲۰۰ متری میزان فاکتور کیفیت بسیار کاهش یافته و در مقایسه میزان سرعت موج طولی و برشی شاهد کاهش نسبی شدید موج برشی هستیم که در مقایسه با ارزیابی های پتروفیزیکی، دقیقا همان بازه هایی که حاوی گاز فروان است. لذا این بررسی نشان می دهد که از فاکتور کیفیت می توان بعنوان یک شناساگر لرزه ای در پیدا کردن محل ذخیره منابع هیدروکربوری به کمک مفسر بیاید.

 

کلمات کلیدی: امواج الاستیک، پروفیل عمودی لرزه ای، عامل کیفیت، ارزیابی پتروفیزیکی، ضریب جذب، نشانگر لرزه ای، مخازن هیدروکربوری.

 

پایان نامه مهندسی نفت کارشناسی ارشد

۱۱۷page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.