بررسی و نقش واژه‌ی آزادی (با رویکرد سیاسی- اجتماعی) در اشعار ژاله اصفهانی

 

چکیده

آزادی یکی از اساسی­ترین ارزش­ها در جوامع متمدّن امروزی است که بخش عمده­ای از ادبیات جهان را به خود اختصاص داده است. گوهر گران‌بهای آزادی چه به‌عنوان نیاز فطری و درونی و چه به‌عنوان نیاز سیاسی و اجتماعی، همواره مورد توجّه شاعران ایرانی بوده است. این مقوله در ادبیات سنّتی ما بیشتر به معنای عرفانی آن و رهایی از تعلّقات و دلبستگی­های مادّی به کار می­رفت و با شکل­گیری انقلاب مشروطه، معنا و مفهوم سیاسی و اجتماعی یافته است.

ژاله اصفهانی از شاعران معاصر ادبیات فارسی است. ژاله به­دلیل زندگی در خارج از کشور و دوری از اوضاع خفقان زده­ی دوره­ی پهلوی و همچنین آشنایی با اندیشه­های آزادی­خواهانه­ی جوامع غربی، هم به جنبه­های آزادی فردی و هم به جنبه­های آزادی اجتماعی توجّه داشته است و همواره در تلاش بوده است که انسان معاصر خود را از رنج و گرفتاری و ظلم و ستم طبقه­ی حاکم برهاند و آزادی را برایشان به ارمغان آورد. ژاله اصفهانی از شاعرانی است که اندیشه­ی آزادی زنان را در نظر داشته و شعرهای زیادی را دراین‌باره سروده است.

در این تحقیق که به روش کتابخانه­ای و به شیوه­ی تحلیلی – توصیفی، انجام‌گرفته است، ابتدا سعی شده است که مبانی نظری آزادی و آزادی­خواهی موردبررسی قرار گیرد و در ادامه، آزادی در اندیشه­ی ژاله اصفهانی با ذکر شواهد شعری تحلیل و تفسیر شوند.

 

واژگان کلیدی: ژاله اصفهانی، آزادی، آزادی­خواهی، ادبیات معاصر و مضامین سیاسی و اجتماعی.

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۱۰۴

فایل:word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.