بررسی کاهش دراگ ( کاهنده دراگ ) در لوله های افقی نانو سیالات

 

رژیم جریان اکثر خطوط انتقال در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، بصورت متلاطم می باشد و انتقال جریان در این خطوط با افت فشار زیاد به دلیل وجود جریانهای گردابه ای همراه است. در خطوط انتقال نفت و یا خطوط انتقال جریانی مخصوصاً درجاهایی که فشار جریان کم است و نیاز به افزایش تولید از میدان می باشد و یا بدلیل محدودیت سیستم پمپاژ محدودیت انتقال دبی وجود دارد با استفاده از این مواد به صورت موقت ، قابلیت افزایش میزان دبی و کاهش فشار عملیاتی وجود دارد . در حال حاضر خرید مواد کاهنده نیروی درگ و خدمات جانبی آن ، بطور انحصاری توسط یک شرکت انجام می شود و این امر باعث بالا رفتن هزینه ها شده است ، لذا به منظور بالا بردن توانمندی های داخلی و از طرفی تولید مواد مناسب کاهنده درگ جهت کاهش فشار عملیاتی خطوط لوله جریانی و سیستم پمپاژ ، انجام این پروژه به صورت پژوهشی ضروری است .

تعداد صفحات : ۷۸ صفحه ، درجه کیفی : الف

Sorry, the comment form is closed at this time.