بهای تمام شده یک کیلو ذرت در زمینهای زراعی باشت در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

با اتخاذ سیاستهای توسعه بخش کشاورزی توسط دولت، در سالهای اخیر تا حدودی بنگاه­های نسبتاً بزرگی در زمینه فعالیت­های کشاورزی فعال شده اند. صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برخلاف کشاورزان سنتی برای تخصیص بهینه منابع نیاز به اطلاعات دارند که بخش اساسی این اطلاعات محصول سیستمهای حسابداری است. دستیابی به اطلاعات فوق مستلزم برقراری سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب بوده که صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برای بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده و امکان رقابت از اطلاعات خروجی آن استفاده کنند.

نداشتن اطلاعات بهای تمام شده محصولات، منجر به نبودن مبنایی اساسی برای واکنش به موقع در مقابل افزایش بهای تمام شده، امکان بررسی توانایی رقابت با تولید کنندگان محصولات مشابه، ارزیابی موجودیها و قیمت گذاری محصولات بوده، و پیشنهاد قیمت برای کشت محصولی خاص را غیر عملی و ارزیابی کارآیی عملیات واحد کشاورزی را غیر ممکن می سازد.

با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی بر آن است که کشت ذرت در زمین­های آبی شهرستان باشت در استان کهگلویه و بویراحمد از نقطه نظر حسابداری و عملیات حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد. سطح زیر کشت ذرت در حوزه مرکزی و روستاهای اطراف ۸۵۵ هکتار می­باشد. با بررسی اطلاعات و محاسبات لازم، بهای هر کیلوگرم ذرت محاسبه و با قیمت تضمینی مصوب دولت مقایسه گردید.

 

واژه های کلیدی: حسابداری، باشت، ذرت.

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۸۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.