بهای تمام شده یک کیلو ذرت در زمین‌های زراعی باشت در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

با اتخاذ سیاست‌های توسعه بخش کشاورزی توسط دولت، در سال‌های اخیر تا حدودی بنگاه­های نسبتاً بزرگی در زمینه فعالیت­های کشاورزی فعال شده‌اند. صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برخلاف کشاورزان سنتی برای تخصیص بهینه منابع نیاز به اطلاعات دارند که بخش اساسی این اطلاعات محصول سیستم‌های حسابداری است. دستیابی به اطلاعات فوق مستلزم برقراری سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب بوده که صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برای بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و امکان رقابت از اطلاعات خروجی آن استفاده کنند.

نداشتن اطلاعات بهای تمام شده محصولات، منجر به نبودن مبنایی اساسی برای واکنش به‌موقع در مقابل افزایش بهای تمام شده، امکان بررسی توانایی رقابت با تولیدکنندگان محصولات مشابه، ارزیابی موجودی‌ها و قیمت‌گذاری محصولات بوده، و پیشنهاد قیمت برای کشت محصولی خاص را غیرعملی و ارزیابی کارآیی عملیات واحد کشاورزی را غیرممکن می‌سازد.

با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی بر آن است که کشت ذرت در زمین‌های آبی شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد از نقطه‌نظر حسابداری و عملیات حسابرسی موردبررسی قرار گیرد. سطح زیر کشت ذرت در حوزه مرکزی و روستاهای اطراف ۸۵۵ هکتار می­باشد. با استفاده از  بررسی اطلاعات و محاسبات لازم، بهای هر کیلوگرم ذرت محاسبه و با قیمت تضمینی مصوب دولت مقایسه می‌گردد.روش پژوهش میدانی بوده و متغیرها از نوع پیمایش توصیفی و روش آماری مورداستفاده  تکنیک دلفی می‌باشد .

 

واژه‌های کلیدی: حسابداری، باشت، ذرت.

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۷۳

نوع فایل :WORD

 

Sorry, the comment form is closed at this time.