تأثیر فرآیند تزریق گاز بر میزان بهره وری نفت از چاه های حاوی نفت سنگین و بررسی مشکلات رسوب واکس در این فرآیند و تحلیل آن با نرم افزار Pipesim

 

چکیده

پس از آنکه چاه های نفتی حفاری شدند زمان برداشت از مخزن آغاز می شود. ابتدای تولید نفت از مخازن به صورت مکانیسم های طبیعی صورت می پذیرد و در زمان های اولیه تولید سیالات سبک تر راحتتر تولید میشوند با گذشت زمان در اثر عوامل مختلفی این تولیدات کاسته می شود. برای این که سیال درون ستون چاه های نفتی که پس از گذشت مدت زمانهایی از تولید سنگین شده و تولید آنها رو به کاهش رفته است، تولید شوند روش های متعددی بیان شده اند که در این مطالعه به بررسی تزریق گاز در ستون چاه پرداخته خواهد شد. فرازآوری با گاز ، یکی از روش های فرازآوری مصنوعی است که با هدف احیا و افزایش دبی بهینه چاه های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مکانیسم ها ، ترکیبات سبک گاز تزریقی وارد ترکیب نفت شده و باعث کاهش ویسکوزیته نفت مخزن و سبک شدن آن می گردد. در صورتی که گاز تزریقی غنی باشد ، هیدروکربن های سنگین گاز به سمت نفت حرکت می کنند و به مایع تبدیل می شوند. ترکیبات متوسط نفت نیز با گاز تزریقی ترکیب شده و ترکیب نفتی سبک تری را ایجاد می کنند ؛ این ترکیب دارای قدرت تحرک پذیری بالایی داردو به راحتی تولید می گردد. در این روش گاز پر فشار در نقطه ی مشخصی در درون ستون سیال موجود در چاه تزریق شده و بدین وسیله ، چگالی متوسط و متعاقباً فشار وارد بر ته چاه را کاهش می دهد و از این طرق چاه مجدداً فعال می گردد. در این مطالعه به دنبال تعریف سناریویی جدید که در صنعت نفت عمدتاً عکس آن انجام می پذیرد می باشیم. در صنعت نفت اینگونه است که تزریق عمدتاً از لوله مغزی می باشد و تولید از لوله جداری است در این پژوهش به دنبال تعریف سناریویی هستیم که تزریق از لوله جداری باشد و تولید از لوله مغزی به خاطر وجود مشکلاتی اعم از خوردگی و از بین رفتن لوله جداری در حین تولید از آن و قادر نبودن به تعویض آن این سناریو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این مطالعه مشخص گردید که تولید نفت در شرایطی که گاز تزریقی از درون لوله مغزی می باشد برداشت بیشتری نسبت به شرایطی که تزیق گاز از فضای حلقوی است، را دارا می باشد.

 

کلمات کلیدی: فرازآوری با گاز ، لوله مغزی ، فضای حلقوی ، ستون سیال.

پایان نامه ارشد رشته مهندسی نفت

۱۱۶ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.