تاثیر مدل¬های احتراقی اندرکنش شیمی-آشفتگی در شبیه¬سازی احتراق¬های بدون شعله

 

یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در جهان بشری، بحث انرژی، مخازن انرژی، میزان مصرف و نهایتاً طریقه صحیح مصرف این سوخت‌های فسیلی برای بدست آوردن بیشترین انرژی با بازده بالا باشد. با توجه به این که زمین در عصر حاضر از آلودگی و دیگر اثرات منفی سوخت‌های فسیلی از جمله افزایش دمای متوسط کره زمین، پاره شدن بخش‌هایی از لایه اوزون و تغییرات اقلیمی رنج می‌برد، لذا در دهه‌های اخیر پژوهشگران و دانشمندان بسیاری برآن آمدند که این مشکل را به نوعی حل کرده و بشریت را نجات دهند. از جمله این اقدامات استفاده از سوخت‌های جایگزین همانند انرژی هسته‌ای یا استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر می‌باشد. با همه‌ی این تفاسیر نمی‌توان نقش سوخت‌های فسیلی را در تامین انرژی جهان امروزه نادیده گرفت و با امکانات و علم امروز بشری نمی‌توان این منبع عظیم و در حال کاهش شدید خدادادی را کنار گذاشت. بنابراین دانشمندان و محققان با ابزار و روش‌های گوناگون سعی کرده‌اند تا از میزان آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی که مهم‌ترین آنها آلاینده‌های NOx و CO می‌باشد را کاهش دهند. کارهای تجربی و مطالعات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است و یکی از مهم‌ترین و جدیدترین این روش‌ها، احتراق بدون شعله می‌باشد که به دلیل دمای پایین ناشی از احتراق نقش بسزایی در کاهش میزان آلاینده های ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی دارد.

در این مطالعه هدف، بررسی دقیق احتراق بدون شعله با استفاده از روش‌های مناسب می‌باشد. برای مدلسازی آشفتگی جریان از رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ[۱] (LES) و برای مدلسازی اندرکنش بین آشفتگی و سینیتیک شیمیایی از روش‌های مختلفی از جمله مدل فلیملت، مدل راکتور نیمه مخلوط (PaSR) و مفهوم اتلاف گردابه‌ای[۲] (EDC) استفاده خواهد شد.

[۱] – Large Eddy Simulation

[۲] – Eddy Dissipation Concept

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی      ***     سه فصل اول

۵۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.