تحلیل شگردهای طنزآفرینی و کارکردهای موضوعی طنز در داستان¬های فریدون تنکابنی

 

چکیده

در میان نویسندگان طنزپرداز معاصر، فریدون تنکابنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به همین جهت مبنای کار این پژوهش بر تحلیل و بررسی طنز در مجموعه­های داستانی «اسیر خاک»، «یادداشت­های شهر شلوغ و اندیشه­ها»، «ستاره­های شب تیره» و «سرزمین خوشبختی» این نویسنده، اختصاص یافته است. این پژوهش در شش فصل تنظیم گردیده است. ابتدا ضمن آوردن مقدّمه، پیشینه، ضرورت و روش تحقیق، به کلیّاتی راجع به طنز، هجو، هزل و… پرداخته می‌شود. سپس تئوری‌ها و مباحث نظری مربوط به شگرد­های طنزپردازی از منابع مهم و دسته اوّل گردآوری و نگاشته شده است. در ادامه فصلی جداگانه به بررسی و تحلیل تکنیک‌ها و شیوه‌هایی که تنکابنی در طنزآفرینی از آن‌ها سود جسته، اختصاص می‌یابد؛ در این فصل تنوّع تکنیک در طنز این نویسنده نمود پیدا می‌کند، و دیده می‌شود که تنکابنی شیوه‌های مختلفی را برای آفرینش طنز آزموده است. او بنا به موقعیّت، شرایط و نوع اثر به انتخاب تکنیک دست زده و این مسیر را با موفقیّت پشـت سر گذاشته اسـت؛ هرچند که از بعضی تکنیک‌ها هم‌چون بزرگ-نمایی، تعلیل طنزآمیز، استفاده از اسامی طنزآمیز، طعنه و… بیشتر و از بعضی هم‌چون نقیضه، فکاهه و… بهره نگرفته است. در دنباله‌ی پژوهش در مبحثی جداگانه کارکردها و موضوعاتی بررسی می‌شود که نویسنده با زبان طنز از آن‌ها انتقاد کرده است. تنکابنی هم‌چون هر طنزپرداز متعهّد دیگری، تحت تأثیر جامعه و تحولات آن به نوشتن و انتقاد دسـت می‌زند. معضـلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی و… دغدغه-های طنز اوست، که با نکته‌بینی خاص خود آن‌ها را موشکافی کرده است.

 

کلمات کلیدی: تنکابنی، شگرد­های طنز­پردازی، کارکردهای موضوعی، داستان.

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۲۱ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.