تحلیل و طراحی برای شبیه سازی های کاتوره ای

 

v Kriging یک ابزار فرامدل سازی بسیار محبوب در شبیه سازی می باشد که از انعطاف پذیری بالایی به دلیل پیش بینی و امکانات عمومی برخوردار می باشد.

vدر امکانات و ابزارهای این فرامدل ساز ، پارامترها اغلب از داده ها و اطلاعات شبیه سازی مورد ارزیابی قرار می گیرند که عدم قطعیت و ثبات ارزیابی پارامتر را برای اشکالات قابل پیش بینی ارائه می دهد .

 

سمینار رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر

مقاله لاتین ۲۰۱۳

ترجمه مقاله

پاورپوینت سمینار

Sorry, the comment form is closed at this time.