تصفیه و شیرین سازی آب با استفاده از غشاهای الیاف تو خالی

 

چکیده

غشا وسیله ای است که به صورت فیزیکی از عبور برخی مواد جلوگیری کرده و در عین حال اجازه خروج برخی دیگر را می دهد. معمولا از غشاها در حذف مواد جامد که به صورت معلق در سیال وجود دارند استفاده می کنند ؛ برای مثال جذب آلاینده های مواد ، به دست آوردن آب آشامیدنی و ساختن قهوه از غشا استفاده میشود. فرآیند عبور مخلوط از میان غشا ، غشااسیون نامیده میشود . محلول به دست آمده بعد از غشا کردن ذرات معلق ، غشاات نامیده میشود و مواد باقی مانده در غشا ، پس مانده نام دارند.تکنولوژی غشا و فیلتر از اجزا و مکانیزم های موجود در بدن انسان الهام گرفته است. قسمت های مختلفی در بدن انسان ، از دیواره سلول گرفته تا اجزای بزرگتر به صورت یک غشا عمل می کند. برای مثال شش و دیواره شش در فرآیند جذب و دفع هوا مثل یک غشا عمل می کند یا اجزای دستگاه گوارش که غذا را وارد خون می کند ازجمله غشاهای موجود در بدن هستند . کلیه ها که وظیفه دفع مواد زاید را از بدن انجام می دهند یک غشای مهم در بدن محسوب می شوند از این رو استفاده فراوان از غشا در بدن انسان نشان میدهند که غشا و فرآیندهای مرتبط با آن قابل اطمینان هستند و می توانند در صنعت نیز راهگشا ی حل مشکلات زیادی باشند .

غشاهای الیاف توخالی در انواع میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و نانوفیلتراسیون و از موادی نظیر پلی سولفون، پلی اتر سولفون، پلی پروپیلن، پلی اکریلو نیتریل، پلی وینیل کلراید و پلی وینیلدن فلوئوراید تولید میشوند. این غشاها قلب اصلی مدولهای غشایی را تشکیل میدهند و میتوانند بسته به اندازه حفرات خود انواع آلودگیهای موجود در آب نظیر ذرات معلق و میکروارگانیسمها را حذف کنند.

تعداد صفحات : ۱۳۴ صفحه

کیفیت : عالی

Sorry, the comment form is closed at this time.