رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد عملیاتی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

صنعت و شرکت‌های فعال در حوزه‌های صنعتی با گذر زمان و استفاده از امکانات و تجهیزات به‌صورت دائم، نیازمند به‌روزرسانی، نگهداری و تعمیر خواهد بود تا بر اساس آن بتواند به بقا و فعالیت خود ادامه دهد. در واقع لازمه حیات و ادامه فعالیت یک سیستم صنعتی و عملیاتی شدن آن به‌کارگیری سیستم‌های نگهداری و تعمیر است تا بتواند با قدرت و سرعت کامل به جریان سیستمی و چرخه فعالیت خود ادامه دهد. به‌منظور عملیاتی شدن سیستم‌های نگهداری و تعمیر می‌بایست عوامل مهم در حوزه‌های کارکردی شناسایی و اولویت‌بندی تا میزان اهمیت و تأثیرگذاری هرکدام از عوامل سنجیده شوند. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به عوامل فنی، نیروی انسانی، محیطی و پیمانکاری اشاره کرد که هرکدام به زیرشاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. این پژوهش سعی در بررسی تأثیرگذاری عوامل فوق بر عملکرد عملیاتی سیستم نگهداری و تعمیر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران دارد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

۱۲۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.