روش های اسید زنی(اسید کاری) و تزریق مصنوعی اسید و تاثیر آن بر بهره دهی مخازن

 

روش های اسید زنی(اسید کاری) و تزریق مصنوعی اسید و تاثیر آن بر بهره دهی مخازن

چکیده:

از روش های کاربردی که می تواند هزینه و زمان برداشت نفت را کاهش و میزان بهره دهی مخازن را بعضاً حدود ۵۰۰درصد افزایش دهد روش های اسید کاری می باشد.این روش ها برای رفع آسیب های سازند و افزایش نفوذ پذیری مخازن نیز در ایران به کار گرفته می شوند.

در حال حاضر شرایط اقتصادی این گونه ایجاب می کند که اپراتور ها به گونه ای عمل کند که با زده چاه ها به حد اکثر برسد که یکی از فعالیت ها در این زمینه تحریک چاه توسط اپراتور ها می باشد. عملیات تحریک چاه پدیده ای جدید نمی باشد بلکه در سالیان قبل نیز به دلایل متفاوتی از این پدیده استفاده شده است. با حصول پیشرفت هایی در زمینه تحریک چاه، اسید کاری ماتریس و شکاف دهنده و … این امکان را به اپراتور داده است که ظرفیت تولیدی چاه ها را به طور بهینه، افزایش دهد.

از جمله مواردی که باید در طول دوران عمر یک چاه به آن توجه داشت آسیب های سازند می باشد که به دلایل متفاوتی ممکن است رخ دهد.

در میان تکنیک های تحریک چاه اسید کاری ماتریس گسترده ترین دامنه عملکرد را دارا می باشد که یکی از دلایل آن پایین بودن هزینه های نسبی این عملیات، نسبت به عملیات دیگر می باشد. اسید کاری ماتریس، جریان اسید به درون منافذ و حفره های طبیعی سازند با فشاری کمتر از فشار ترک خوردن آن می باشد و هدف آن، افزایش نفوذ پذیری و تخلخل سازند تولید کننده نفت می باشد.

تعداد صفحات : ۹۰ صفحه – درجه کیفی : الف +

Sorry, the comment form is closed at this time.