روش های تصفیه شیمیایی در پساب صنایع کاغذسازی (با نگاه زیست محیطی)

 

تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه – درجه کیفی : الف

چکیده :

تلاش در جهت حفظ محیط زیست و حفظ اکوسیستم طبیعی، یکی از سیاست های دولتهای کنونی جهان است و در عصر حاضر بشدت بر اجرای آن تأکید میشود. در همین راستا مقررات زیست محیطی مختلفی وضع گردیده است و روز به روز سخت گیری های شدیدتری اعمال می شود. این قوانین شامل حال پساب های صنعتی نیز میشود و بر اساس آن پساب های صنایع مختلف قبل از تخلیه به فضای عمومی مانند رودخانه یا مرداب، باید استانداردهای مربوطه را دارا باشد.

اما صنایع کاغذسازی با وجود نیاز روز افزون به محصولاتشان، در عین حال یکی از بزرگترین صنایع در تولید فاضلاب های آلوده هستند. این پساب ها به علت دارا بودن ترکیبات مختلف استخراجی از درختان مانند لیگنین، رزین و سایر آلاینده های پلیمری، علاوه بر رنگ بسیار شدید، روی زندگی موجودات آبزی نیز به شدت تأثیر گذار است و تبعات زیست محیطی سنگینی در پی دارد. تخلیه این فاضلاب رنگی به محیط زیست مانع فعالیت فتوسنتزی گیاهان و زیاگان آبزی با کاهش نفوذ نور خورشید به آب و کاهش میزان انحلال اکسیژن جدا از تأثیر مستقیم سمیت مزمن و حاد آنها روی آبزیان میشود . این مسائل ضرورت تصفیه پساب ها پیش از تخلیه به رودخانه یا محیط زیست را معین میکند .

Sorry, the comment form is closed at this time.