ساخت، انالیز دستگاهی و بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون ترکیبی پلی آمید/نانوذرات مرکب ازحفره دار تیتانیم جهت حذف رنگ

 

چکیده

در این پژوهش، غشای نانو فیلتراسیون ساخته شده از لایه پلی آمید نانوکامپوزیت همراه با نانوذرات حفره دار تیتانیم جهت حذف رنگ از آب سنتز شد. غشا نانوکامپوزیت بوسیله فرآیند پلیمریزاسیون بین سطی با استفاده از غلظت های مختلف نانو ، تهیه گردید و بوسیله SEM انالیز  شد. نتایج نشان می دهد که فلاکس آب در حدود ۹۰ درصد بهبود پیدا کرده است. حذف رنگ از  آب توسط غشاهای بررسی شده توسط  فیلتراسیون محلول نشان داد که غشای دارای ۰۲۵٫درصد نانوذرات حفره دار تیتانیم، بهترین خاصیت حذف رنگ از آب را دارد که منجر به حذف ۹۹٫۵ درصدی رنگ  از آب میشود.

 

واژه‌های کلیدی: غشانانو کامپوزیت،حفره دار تیتانیم,  حذف رنگ.

 

پایان نامه مهندسی شیمی کارشناسی ارشد

۹۰page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.