سمینار بازاریابی و تحقیقات بازار ( مدیریت بازار)

 

Word

PPT

شرایط کسب و کار امروز نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است . دیگر نمی توان در کنج اتاق مدیریت و پشت درهای بسته نشست و با تشکیل جلسه برای آینده شرکت تصمیم گیری کرد .

امروز شرایط فرق کرده است :

 • افزایش پیچیدگی کسب و کارها به لحاط افقی ، عمودی و جغرافیایی
 • در دنیای تجارت خریدار و فروشنده بیش از بیش به هم نزدیک می کند
 • تغییر مستمر عادات مصرف کننده
 • افزایش رقابت های تنگاتنگ
 • منوط ادامه حیات و بقای سازمانها به ارائه کالا و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب
 • شباهت بسیار و همانند کالا و خدمات به یکدیگر
 • محوریت یافتن خریداران در بازار ها و او تصمیم گیرنده نهایی است
 • دوری فاصله ها و افزایش روزافزون جمعیت
 • توسعه فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی
 • پیشرفت و تاثیرگذاری رسانه ها در سبک زندگی افراد
 • صنعتی شدن زندگی بشر امروز
 • پیشرفت علوم و دانش بشری
 • تنوع کالا و خدمات قابل ارائه
 • تاثیرگذاری تبلیغات بر سبک و سیاق زندگی بشر امروز

Sorry, the comment form is closed at this time.