سیر شادی در غزلیّات محمّدعلی بهمنی

 

چکیده

شعر فارسی همواره جایگاه تجلّی عواطف و شاعران فارسی زبان بوده است؛ عواطفی که غم و شادی، امید و یأس، عشق و نفرت را شامل می­شده است. شاعران از این رهگذر توانسته­اند مخاطبان خود را تحت تأثیر عواطف و اندیشه­های خویش قرار دهند و در صحنه­های مختلف زندگی مردم جامعه­ی خویش، همراه و همگام غم و شادی آنها باشند. غزل فارسی از مناسب‌ترین قالب­هایی است که توانست غم و شادی و نشاط را در خود منعکس کند.

محمّدعلی بهمنی از شاعران معاصر و جنوبی کشورمان است که توجّه فراوانی به قالب غزل داشته است. بهمنی در این قالب توانسته است شادی و نشاط را در شعرهای خویش به مخاطبان القا کند و با انعکاس فرهنگ جنوبی در غزل، شعری شاد و روحیه­بخش به ادبیّات فارسی معاصر هدیه کند. در غزل بهمنی هم‌نشینی با مردم و نمایش ادبیّات عامیانه کاملاً مشهود است و تأثیر فرهنگ شاد و نشاط­آور جنوب مشهود است. در این رساله که به روش تحلیلی– توصیفی انجام پذیرفت، سیر شادی در غزل محمّدعلی بهمنی بررسی شده و گونه­های مختلف شادی و نشاط با ذکر نمونه­های شعری تحلیل شده است.

 

کلمات کلیدی: محمّدعلی بهمنی، ادبیّات معاصر، غزل، شادی، غم.

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۱۲۹

نوع فایل :WORD

 

Sorry, the comment form is closed at this time.