طراحی مسیر چاه جهت دار

 

تعداد صفحات : ۶۵ صفحه بهمراه فایل Word – PDF

تکنیک حفاری چاههای جهت‌دار سالهای زیادی است که برای رسیدن به هدفهای زیرسطحی که در محلهای غیرقابل دسترس و یا سخت برای حفاری قائم هستند مورد استفاده قرار گرفته است. موارد اقتصادی و محیط زیستی تعداد چاههای جهت‌دار را در طول سالهای اخیر بشدت افزایش داده است.

اولین مرحله برای حفاری یک جاه جهت‌دار طراحی چاه است. طراحی چاه در برگیرنده فاکتورهای زیادی است که هر کدام باید بطور جداگانه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین طراحی دقیق کلید موفقیت حفاری جهت‌دار است.

یکی از اولین قدمهای طراحی چاه جهت‌دار طراحی مسیر چاه است. اگرچه حفاری یک عملیات سه بعدی است، ولیکن اکثر چاهها بویژه در مراحل اولیه طراحی بصورت دو بعدی طراحی می‌گردد.

شرایط گاهی بگونه‌ای است که طراحان مجبور به بکارگیری معادلات سه بعدی طراحی مسیر می‌شوند. روشهایی برای طراحی سه بعدی وجود دارد، ولی موضوع آنها فقط رسیدن به موقعیت نقطه هدف است. در حالیکه در بعضی موارد تنظیمات آزیموت مسیر به مقدار دلخواه در نقطه هدف نیز مهم می‌باشند. در این سمینار به بیان روشهای موجود در طراحی دو بعدی و سه بعدی می‌پردازیم.

Sorry, the comment form is closed at this time.