طراحی مهد کودک در جهت افزایش خلاقیت کودکان متأثر از کیفیت اجتماعی فضا در شهرستان نور

 

چکیده

کودکان اساس دنیای آینده هستند و تأمین آن دسته از نیازهای اساسی یک کودک که موجب رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه او می شود، ضرورت دارد. توجه به چگونگی و کیفیت فضاهای کودکانه، همواره مورد توجه کارشناسان و پژوهشگران علوم مختلف به خصوص روان شناسان و جامعه شناسان بوده است.امروزه معماران و طراحان فضاهای کودک محور نیز سعی دارند تا با طراحی محیطی با نشاط، فعال و پویا علاوه بر آفرینش فضایی امن و آرام بخش برای کودکان، نیروی تفکر و تخیل آنان را تحریک نموده و خلاقیت را به عنوان یکی از پایه های رشد و پیشرفت کشور در آنها بیدار کنند. بدیهی است که این امر در ابتدا شناخت کافی معمار از کودک و دنیای او را می طلبد. با توجه به کمبود مهدکودک های استاندارد و هدفمند در کشور، این پژوهش سعی نموده است تا با معرفی محیط کودکانه، تعریف خلاقیت و به کارگیری آن در طراحی مهدکودک، میان این فضای کودکانه و تأثیر آن در خلاق شدن کودک، ارتباطی مستقیم برقرار سازد و یک معماری خلاقانه از مهدکودک در شهرستان نور را طرح ریزی کند.

کلمات کلیدی : کودک، خلاقیت، طراحی مهدکودک

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۱۳۸

فایل:word

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.