کتاب مجموعه مقالات همایش علوم رفتاری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

 

بیش از ۳۰۰ مقاله ی علمی مدیریت در دانشگاه شهید بهشتی

معتبرترین مقالات مدیریت از اندیشمندان و اساتید مدیریت کشور

Sorry, the comment form is closed at this time.