عنوان: یک واکنش سه جزئی جدید، سبز و یک مرحله ای برای سنتز مشتقات ۴،۳-دی هیدروپیران [C] کرومن با استفاده از سدیم کربنات به عنوان یک کاتالیست بدون حلال

 

چکیده

در این کار تحقیقاتی مطالعه خاصیت کاتالیزوری کربنات سدیم برای  سنتز مشتقات ۲-آمینو ۴- H– کرومن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این کاتالیزور تحت شرایط بدون حلال همراه با سایش مشتقات مختلف ۲-آمینو ۴- H– کرومن را در زمانهای مناسب در مقایسه با دیگر کاتالیزوهای گزارش شده تولید کرد. این کاتالیزور مزایای فراوانی از جمله روش کار ساده، قیمت ارزان، دردسترس بودن، سازگاری با محیط زیست، و بازده خوب محصولات را دارا می‌باشد.

 

کلید واژه :کاتالیست کربنات سدیم، کرومن، واکنش چندجزئی، ۴-هیدروکسی کومارین، دیمیدون، آلدهید، مالونونیتریل

 

پایان نامه ارشد رشته مهندسی نفت

۹۰ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.