فایل کامل نقد اشعار حنظله بادغیسی

 

سروده‌های حنظلۀ بادغیسی را نبایست نخستین شعرهای فارسی دری دانست، برای آن که شعرهای او از چنان زبان پیراسته‌یی برخوردار است که باید پیش از آن شعر فارسی دری تجربه‌های بزرگی را پشت سرگذاشته تا بدان حد پختگی رسیده باشد. چنان که شعرهای به‌جا مانده از او را می‌توان با درخشان‌ترین شعرهای سدۀ چهارم هجری مقایسه کرد. به‌هر حال، حنظله یکی از آن ستاره‌گانیست که در سپیده دم پیدایی شعر فارسی دری در سدۀ سوم هجری درخشیده است.  ابتدا در این مقاله کلیات پژوهش و مبانی نظری را بررسی می نمائیم و سپس به نقد اشعار و منابع حنظله بادغیسی خواهیم پرداخت. هدف این پژوهش، شناخت اشعار حنظله بادغیسی و همچنین معرّفی کاستی­ها و معایب هر یک از آنهاست. این پژوهش با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی انجام شده است و در آن شرح­های موجود از نظر اعتبار و شخصیت نویسندگان، مقدّمه‌ها و فهرست‌ها، شیوۀ پردازش، استنادها، شیوۀ نگارش، فواید و نقصان آن و درستی و نادرستی معانی، نقد و بررسی شده است؛ در نتیجه، مشخّص شد اگرچه هنوز، نگارش شرح‌های گسترده­تر و دقیق‌تر کاملاً ضروری و لازم به نظر می­رسد، هر یک از شرح­های موجود به‌ گونه‌ای در رفع دشواری‌های شعر حنظله مفید و مناسب است.

Sorry, the comment form is closed at this time.