مجموعه مقالات مهندسی برق WORD

 

مجموعه مقالات مهندسی برق

بیش از ۱۵ مقاله ی مهندسی برق در یک فایل word


افزایش پایداری دینامیکی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS

طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای ژنراتور القایی دو تغذیه در سیستم قدرت

طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک

نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیکی در شبکه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیک

کاهش موقتی ولتاژ و بررسی عوامل آن

طراحی منبع ولتاژ سه فاز با استفاده از تکنیک مدولاسیون پهنای پالسِ بردارِ فضایی جهت تغذیه موتور القایی

بررسی روش های مختلف پایدارسازی سیستم های قدرت

ارائه یک روش دیجیتال برای استخراج مشخصات هدف در رادار CW-FM

تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتور القائی با استفاده از جبرانگر    D-Statcom

Sorry, the comment form is closed at this time.