محاسبه ضریب بهره دهی چاه گاز میعانی مایل

 

بهمراه فایل پاورپوینت

مخازن گازی بسته به استحصال میعانات از آن ها در سطح و یا در مخزن و یا هر دو حالت به ترتیب به سه دسته گاز خشک، گاز مرطوب و گاز میعانی تقسیم بندی می‌شوند که البته آنچه مطلوب است استحصال میعانات در سطح می باشد نه در مخزن. مخازن گازمیعانی را شاید از لحاظ بهره برداری بتوان پیچیده ترین دانست چرا که یک مخزن گازمیعانی می تواند توسط ارزشمندترین اجزای خود (اجزای نیمه سنگین و سنگین) به اصطلاح خفه شود. اشباع میعانات دوری چاه به خاطر افتادن فشار دور چاه به زیر نقطه شبنم در نهایت باعث کاهش بهره دهی چاه با ضریب دویا حتی بیشترمی شود. بنابراین بدیهی است در صورت مشابه دانستن مخازن گاز میعانی با مخازن گازی خشک یا حتی مرطوب، ضرر مضاعف بسیار بالایی به دلیل جا ماندن این میعانات ارزشمند درمخزن و همزمان افت بهره‌دهی چاه گازی متوجه صنعت می‌گردد که حتی با صرف هزینه های هنگفت برای برطرف کردن تجمع میعانات، به طورکامل برگشت پذیرنمی‌باشد. تشکیل میعانات ارزشمند درون مخزن به دورچاه گاز میعانی وکاهش همزمان شاخص بهر‌ه‌دهی توجه به پراکندگی وسیع مخازن گاز میعانی – آغار، دالان، قشم، سرخون و چند ده مورد دیگر و همچنین وجود بزرگ ترین مخزن گازی (میعانی) دنیا – پارس جنوبی- در کشور و همچنین جایگزینی قرن طلای سیاه-نفت- با قرن گاز از دیدگاه صاحب نظران، لزوم بهره مندی از یک استراژی جامع برای تولید بهینه از این مخازن ارزشمند را صد چندان می‌نماید.

تعداد صفحات : ۷۰ صفحه

کیفیت : خوب

Sorry, the comment form is closed at this time.