مطالعه استخراج مواد با ارزش گیاه دارویی با استفاده از سیال فوق بحرانی با ترکیب حلال

 

 

چکیده

اسانس‌های گیاهی به طور وسیعی در محصولات دارویی، آرایشی، مواد معطر، طعم دهنده‌های غذایی و غیره کاربرد دارند، بنابراین استخراج اسانس‌های گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استخراج اسانس‌ها به روش‌های گوناگونی از جمله تقطیر و یا استخراج با حلال صورت می‌گیرد. کندی فرایند، بازده کم و مسمومیت فاز استخراج شده با حلال، استفاده از چنین تکنیک‌هایی را با چالش روبرو کرده است. فن آوری سیال فوق بحرانی یکی از دستاوردهای جدید پیشرفته است که نه تنها معایب فوق را نداشته، مزایای بسیاری نیز دارد. در این پژوهش مواد موثر هندوانه ابوجهل با استفاده از کربن دی اکسید فوق بحرانی در محدوده‌ی فشار۱۵۰-۲۰۰ بار، دمای ۳۲۳-۳۱۳ درجه کلوین، زمان استاتیک ۳۵-۲۵ دقیقه و اندازه ذره ۸۵/۰-۴۲/۰ میلی متر استخراج گردید. آزمایشات نشان داد بهترین شرایط عملیاتی در فشار bar 200، دمای ۳۱۳، زمان استاتیک  min30 و اندازه ذره mm42/0رخ می‌دهد.

 

واژه‌های کلیدی: استخراج با سیال فوق بحرانی، اسانس، هندوانه ابوجهل، مواد موثر

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری

۸۸ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.