مطالعه و شبیه سازی ترکیبی ازدیاد برداشت و رسوب آسفالتین در تزریق دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی

 

چکیده

رسوب آسفالتین یکی از مشکلاتی است که صنعت نفت در طول فرایند های تولید، انتقال و پالایش نفت با آن روبرو شده است. از طرفی دیگر انجام فرآیندهای ازدیاد برداشت، که تزریق گاز از متداولترین این روش ها می باشد، مشکل رسوب آسفالتین را به همراه دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شبیه سازی ترکیبی ازدیاد برداشت و رسوب آسفالتین در تزریق دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی انجام پذیرفت. برای این تحقیق از شبیه سازی ایکلیپس ۳۰۰ استفاده شده است. یک قسمت مدل مخزنی برای شبیه سازی تزریق گاز دی اکسیدکربن استفاده گردیده است. برای شبیه سازی یک قسمت مدل پنج نقطه ای انتخاب شده است؛ که این کار به دلیل پیچیده و زمانبر بودن شبیه سازی فرآیندهایی که در سیال مخزن آسفالین موجود است. شبیه سازی تزریق گاز دی اکسیدکربن با نرخ تزریق ۵۰۰۰ فوت مکعب در روز در دو حالت انجام شده است.وجود آسفالتین باعث کاهش ضریب بازیافت می شود ،با تغییر در اجزاء سیال مخزن در اثر تزریق دی اکسید کربن باعث ناپایداری آستفالتین حل شده در نفت می گردد بطوریکه باعث افزایش در ویسکوزیته و تشکیل ذرات رسوب آسفالتین می شود. با توجه به نتایج شبیه سازی، با رسوب آسفالتین بر روی سطح منافذ سنگ مخزن، تولید نفت کاهش می یابد که این به دلیل تغییر ترشوندگی به سمت نفت دوستی و همچنین اثر منفی بر روی تراوایی نسبی می شود. از طرف دیگر رسوب آسفالتین موجب مسدود کردن کلی و جزئی منافذ محیط متخلخل می‌شود، این مسدود شدن منافذ، موجب کاهش تراوایی مخزن و در نتیجه کاهش تولید می‌شود.

در مجموع، در این مخزن تزریق دی اکسید کربن اگر چه موجب رسوب آسفالتین می‌شود اما برای ازدیاد برداشت مناسب می‌باشد و می‌تواند ضریب بازیافت را افزایش دهد. لذا در این مخزن روش ازدیاد برداشت تزریق دی اکسید کربن، قابل اجراست.

 

کلمات کلیدی: برداشت، رسوب آسفالتین، تزریق دی اکسید کربن، مخازن نفتی.

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۹۷

نوع فایل :WORD

 

Sorry, the comment form is closed at this time.