مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک اول ۶، در فروافتادگی دزفول

 

چکیده

امروزه بررسی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشأ هیدروکربنی نقش مهمی را در ارزیابی‌های اکتشافی میدان‌های نفت و گاز ایفا می‌کند، روش‌های مختلفی برای این ارزیابی وجود دارد که در این میان استفاده از دستگاه پیرولیز راک- اول متداول است، این دستگاه بیان‌گر اطلاعات بسیار مفیدی در مورد نوع ماده آلی، پتانسیل باقی‌مانده نمونه، کل کربن آلی (TOC) و تحولات ماده آلی است و نتایج حاصل از این اطلاعات در جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه‌های رسوبی کاربردی و مهم است، در این مطالعه با استفاده از روش فوق به بررسی پتانسیل و توان هیدروکربور زایی ماده آلی یا به عبارتی ارزیابی و بررسی ژئوشیمیایی سنگ‌های منشأ سازند پابده در چاه‌های مختلف مانند (پازنان، لب_سفید، منصوری، نفت- سفید، گچساران، دهلران) در نواحی فروافتادگی دزفول پرداخته‌شده است، مبنای مطالعات، پیرولیز راک- اول و بررسی نمودارها و تفسیر نتایج به‌دست‌آمده از چاه‌ها در این نواحی بوده که نهایتاً منجر به مقایسه کلی سنگ‌های منشأ در حوضه رسوبی زاگرس در مورد سازند پابده به‌عنوان سنگ منشأ عمده در این حوضه و نیز پتانسیل هیدروکربور زایی آن می‌گردد.

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۱۱۶

فایل:word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.