معرفی مایع یونی سولفون‌دار بر پایه ۱ و ۳- دی متیل ایمیدازولیدین-۲- اون به عنوان یک کاتالیست موثر برای برخی از سنتزهای آلی

 

چکیده :

ساختارهای آکریدین‌ها و مشتقاتشان کاربردهای چند منظوره‌ای را شبیه به ۱و۴- دی هیدروپیریدین‌ها و مشتقاتشان دارند. در سال‌های اخیر ۱و۴- دی هیدرو پیریدین‌ها و مشتقاتشان برای درمان بیماری‌های قلبی و عروقی و فشارخون بالا مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مشتقات آکریدین برای تولید ترکیبات شناخته شده با داروها و پپتیدها و پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلوئیک مورداستفاده قرارگرفته‌اند. در این پروژه مشتقات آکریدین معرفی شده‌اند که این روش شامل یک واکنش چهار جزئی بین آلدئید آروماتیک، مالونونیتریل، دایمدون و آنیلین در حضور کاتالیزورهای مایع یونی ۱و۳-دی متیل -۲- اکسو-۱و۳- بیس (۴- سولفوبوتیل) ایمیدازولیدین -۱و۳- دی ایوم هیدروژن سولفات (B) و L- پرولین تثبیت شده برروی بستر آمبرلیت فلورید (AMF/L-Proline) (A) می‌باشد.

 

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۹۶

فایل:word

Sorry, the comment form is closed at this time.