مکان‌یابی جایگاه سوخت‌رسانی به روش ویکور فازی مطالعه موردی (شرکت نفت گچساران)

 

چکیده:

با افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری، بحث مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت‌رسانی به این وسایل نقلیه موردتوجه قرار گرفت. در این تحقیق، مکان مناسبی ازلحاظ علمی و جغرافیایی برای احداث یک جایگاه سوخت‌رسانی جدید دریکی از مکان‌های بالقوه در محدوده‌ی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران با استفاده از روش ویکور فازی در شرایط عدم قطعیت انتخاب‌شده است.

 

واژه‌های کلیدی: مکان‌یابی، ویکور فازی، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، جایگاه سوخت

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۷۲

فایل:word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.