ویژگی های ساختمانی میدان گازی کنگان

 

تعداد صفحات : ۱۳۰

 

کیفیت : عالی

تاقدیس کنگان یکى از بزرگترین تاقدیس ها در میادین گازى جنوب کشور است. این تاقدیس جزئى از پلتفرم فارس و بخشى از حاشیه جنوب شرقى رشته کوه هاى زاگرس است که در جبهه کوهستانى این ارتفاعات و در کنار خلیج فارس واقع شده است.

قدیمى ترین واحد سنگى تاقدیس کنگان شامل مجموعه تبخیرى – آوارى سرى هرمز با سن پرکامبرین پسین – کامبرین مى باشد کهبصورت گنبد نمکى در بخش شمال غرب تاقدیس در قسمت نمک کنگان رخنمون یافته است. در سطح زمین و در طول تاقدیس سازندهاى آغاجارى، میشان، گورى، گچساران، آسمارى و پابده به صورت نوارهاى طویلى به دور چین رخنمون دارند و گروه بنگستان نیز به صورت پراکنده در جاهایى که واحدهاى پابده و گورپى فرسایش یافته است مشاهده مى گردد. به نظر مى رسد که تاقدیس کنگان در جهت عمود بر نیروهاى فشارشى عامل چین خوردگى ایجاد شده و مانند سایر چین هاى فارس از نوع متحدالمرکز (Concentric) مى باشد (Comby, 1977). شکل سینوسـى این تاقدیس در نتیجـه تغییـر جهت عامـل نیرو نسبـت به سطـح و نیز به دلـیـل فعالیـت گسل هاى پى سنگى که باعث چرخش ساختمان ها شده ایجاد گردیده است که این مسئله باعث ایجاد تاقدیس هایى با الگوى نردبانى (En echelon) در فارس شده است. فعالیت هاى تکتونیکى هنوز هم در این ناحیه ادامه داشته و عمده نیروهاى فشارشى تقریباً شمالی–جنوبى مى باشد.

شرکت پالایش گاز فجر از فروردین سال ۱۳۷۸ پیرو تغییر ساختار جدید وزارت نفت برای تصفیه گاز میدان های گازی نار و کنگان واقع در منطقه جم و ریز در شرق استان بوشهر تاسیس شده است. این شرکت در ابتدا با نام پالایشگاه گاز ولی عصر (عج) برای تولید و تصفیه گاز طبیعی با ظرفیت روزانه ۷۹ میلیون متر مکعب طراحی شده است.

طرح و اجرا عملیات پالایشگاه در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول تولید و تصفیه حدود ۸/۳۴ میلیون متر مکعب استاندارد گاز در روز از میدان گازی نار از طریق ۱۸ حلقه چاه انجام شده است. در مرحله دوم افزایش ظرفیت تصفیه پالایشگاه تا مرز ۷۹ میلیون متر مکعب در روز از میدان گاز کنگان با حفر ۲۹ حلقه چاه میسر گردید.

با اجراء طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه شامل بهینه سازی سیستم های تصفیه با تغییرات داخلی واحدهای عملیاتی، ظرفیت تصفیه گاز به ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز و سپس با راه اندازی طرح انتقال خط گاز عسلویه به پالایشگاه در سال ۱۳۸۹ تولید روزانه به ۱۲۵ میلیون متر مکعب رسید.

به موازات تولید گاز خشک، حدود ۵۰۰۰ متر مکعب در روز مایعات گازی تثبیت شده از دو مرحله عملیاتی تولید می شود. این مایعات بصورت نفت سبک به تاسیسات بندر سیراف واقع در ساحل خلیج فارس جهت صادرات منتقل می شوند. در ضمن عملیات تثبیت ، پروپان LPG نیز تولید میشود که پروپان تولیدی جهت سیکل تبرید استفاده می شود و LPG تولیدی بفروش میرسد.

پالایشگاه در ۲۹۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و در مجاورت دهستان “شهر خاص” درشهرستان جم قرار گرفته است.

 

 

 

میدان های گازی نار و کنگان :

در سال ۱۹۶۹ کنسر سیومی از شرکتهای اروپایی بنام EGOCO بصورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عملیات لرزه نگاری را در نقاط جنوب شرقی بندر بوشهر آغاز کرد. پس از لرزه نگاری مقدماتی حفر اولین چاه اکتشافی کنگان در فوریه ۱۹۷۲ شروع شد. در ماه مه ۱۹۷۳ عملیات حفاری با موفقیت پایان یافت و وجود میدان گازی کنگان مسلم گشت. در پی تکمیل عملیات اکتشافی دو حلقه چاه دیگر در سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ حفر و محدوده میدان کنگان معلوم شد.

در تابستان ۱۹۷۴ عملیات حفر اولین چاه اکتشافی روی میدان نار شروع شد و در سال ۱۹۷۶ با حفر دو حلقه چاه دیگر جهت وسعت میدان مشخص می گردد.

 

میدان گاز کنگان:

طول این میدان حدود ۶۰ کیلومتر و پهنای آن حداکثر ۶ کیلومتر و عمق متوسط بالای مخزن از سطح زمین حدود ۲۵۰۰ متر و نوع مخزن سنگ آهک شکسته و عمق ستون گاز ۸۰۰ متر و جهت طاقدیس شمال غرب – جنوب شرق است. حجم مفید این میدان گازی ۱۶ تریلیون پای مکعب (۴۵۰ میلیارد متر مکعب) تخمین زده شده است.

فشار مخزن ۲۴۸ بار مطلق و حرارت گاز ۸۲ درجه سانتیگراد است نوع گاز تقریبا ترش با میزان هیدروژن سولفوره mg/scm 640 است. چاه ها با قطر ۲۰ اینچ شروع شده و در جهت عمق، قطر لوله کم قطر شده بطوری که در محل مخزن در عمق تقریبی ۲۳۰۰ متری اندازه قطر لوله به ۷ اینچ میرسد.

 

 

 

میدان گاز نار:

این میدان در مجاورت میدان گاز کنگان و در شمال غرب آن قرار گرفته است. طول میدان ۳۰ کیلومتر و پهنای آن ۵/۴ کیلومتر و ضخامت ستون گاز در حدود ۱۰۰۰ متر است. نوع گاز نسبتاً شیرین با میزان هیدروژن سولفوره mg/scm 52 و فشار ۲۰۵ بار مطلق و دمای ۷۲ درجه سانتیگراد است.

حجم مفید این مخزن ۲۵/۹ تریلیون پای مکعب (۲۶۰ میلیارد متر مکعب) تخمین زده شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.