پروپوزال تحلیل مدیریت تولید صنایع گوشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مزیت نسبی و تاثیر آن بر بازاریابی

 

تحلیل مدیریت تولید صنایع گوشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مزیت نسبی و تاثیر آن بر بازاریابی

 

پروپوزال کارشناسی ارشد

Word

Sorry, the comment form is closed at this time.