ژئوشیمی نفت های سبک و سنگین با دید واکس ها

 

ژئوشیمی علمی است که بطور کلی از شیمی زمین و بطور اختصاصی از مواد متشکله آن صحبت می‌نماید. ژئوشیمی از توزیع و حرکت مواد شیمیایی در داخل زمین در زمان و مکان بحث می‌کند.

تعداد صفحات : ۸۵ صفحه – درجه کیفی : الف

 

Sorry, the comment form is closed at this time.