گزارش کار آزمایشگاه ( رشته مهندسی شیمی و شیمی )

 

کلیه ی گزارش ها در یک فایل کامل :

آز فیزیک ۱ -۲

آز شیمی عمومی

آز شیمی آلی

آز شیمی فیزیک

آز شیمی تجزیه

آز حرارت ۱-۲

آز سیالات

آز نفت  و …

 

Sorry, the comment form is closed at this time.