ATMSim: شبیه ساز تجزیه و تحلیل اندازه گیری تشخیص Teletraffic غیرعادی

 

ATMSim: شبیه ساز تجزیه و تحلیل اندازه گیری تشخیص Teletraffic غیرعادی

در سالهای اخیر، تعداد کاربران اینترنت و ابزارهای موبایل مانند تلفن های هوشمند و تبلتها بسرعت افزایش یافته است. این می تواند به رشد فزاینده مقدار teletraffic منجر شود. به عنوان یک نتیجه رشد نمایی مقدار داده ها بدست می آید، و این داده ها یک سرمایه اقتصادی خواهند شد.

vبرای استفاده موفق و موثر به ترافیک داده ها در زمینه هایی مانند اطلاعات و ارتباطات، تحصیلات، مراقبت بهداشتی (سلامت) و خدمات مالی، نیاز داریم تا سه مولفه مهم را درنظر بگیریم: ۱- منابع، ۲- تکنولوژی پردازش و تحلیل داده ها، و ۳- افراد خبره یعنی کسانی که در مورد معنی داده ها بینش دارند. در این مقاله، بر روی المان دوم یعنی تکنولوژی پردازش و تحلیل داده ها تمرکز می کنیم تا teletraffic غیرعادی با استفاده از تشابه تصادفی در پلتفرم مبتنی بر Hadoop پیشنهادیمان شناسایی شود.

 سمینار مهندسی کامپیوتر نرم افزار

همراه با مقاله لاتین و ترجمه

بهمراه فایل پاورپوینت سمینار

Sorry, the comment form is closed at this time.