ارائه مدل ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نت با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت های پالایشگاهی

 

مقاله word 

ارائه مدل ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نت با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت های پالایشگاهی

خلاصه

این پژوهش با ارائه مدلی جهت گروه بندی ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران پرداخته است. توسعه مدل RFM، تعیین اوزان پارامترها، مقایسات زوجی پس از خوشه بندی ایمنی تجهیزات با تعداد خوشه های بهینه توسط شاخص دیویس بولدین در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که از نتایج به دست آمده مشخص است، دستگاه برج های تقطیری (D) به دلیل اهمیت کاربرد آن در مجتمع NGL1300 گچساران و تاثیر به سزای آن بر روی سایر ایمنی تجهیزات و همینطور هزینه بر بودن خرید دستگاه و قطعات کلیدی آن مستلزم نگهداری و تعمیرات می باشد. پس پیشنهاد می شود امکان رخداد خرابی در کل دستگاه برج های تقطیری (D) ارزیابی شود و چون نمی توان برای کمپرسور مذکور جایگزینی ایجاد کرد، باید قابلیت اطیمنان و ریسک کل را با تعیین ریسک از کار افتادگی قطعات کلیدی شناسایی و در مورد آن تصمیم گیری کرد. برج های تقطیری (D) بالاترین نرخ شکست و کمترین مقدار قابلیت اطمینان را به خود اختصاص داده است، اما به کمک اجرای روش RFM حدود ۵۰ % کاهش در مجموع اعداد ریسک ایجاد می شود که البته این مقدار همواره ثابت نیست و مقدار آن به تیم کاری RFM و نوع فعالیت های سازمان بستگی دارد.

 

کلمات کلیدی: RFM، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، تکنیک داده کاوی، ایمنی

بررسی عملکرد محلول های کشنده مختلف در فرایند نمک زدایی از آب به روش اسمز مستقیم

 

چکیده

غشای صفحه ای پلی اتر سولفون با استفاده از ۵/۱۷ درصد وزنی پلیمر به روش جدایش فازی ساخته شد. سپس به روش پلیمریزاسیون سطحی یک لایه نازک پلی آمیدی بر روی سطح غشا ساخته شد. تصاویر ساختار سطح مقطع و سطح بالایی غشای ساخته شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیه و بررسی شدند. تصویر سطح مقطع زیر لایه غشا نشان داد که ساختار غشا متخلخل و نامتقارن بوده که شامل یک زیر لایه اسفنج مانند با حفرات درشت در آن و یک ساختار انگشتی شکل به ضخامت حدود ۴۰ میکرو متر (µm) می باشد که تا سطح بالایی غشا امتداد پیدا کرده است. مشخصات غشای ساخته شده از جمله میزان آبدوستی غشا، تخلخل کلی غشا و قابلیت غشا برای عبور آب خالص بررسی شد. بر اساس نتایج زاویه تماس آب با زیر لایه غشا و سطح غشا پس از ایجاد لایه پلی آمیدی به ترتیب ۵۰/۶۳ و ۶۱ درجه بودند. همچنین تخلخل غشا به میزان % ۰۳/۷۶ بدست آمد. شار عبور آب خالص غشای با لایه پلی آمیدی در مدت زمان ۳۰۰ دقیقه اندازه گیری شد و مشاهده شد که شار عبور آب غشا در ابتدای فرایند کاهش یافته و بعد از مدت زمان ۹۰ دقیقه تا انتهای فرایند در مقدار (Lm-2h-1) 1/5 ثابت باقی می ماند. غشای ساخته شده برای نمک زدایی از آب در فرایند اسمز مستقیم بکار برده شد. در فرایند اسمز مستقیم از آب مقطر به عنوان محلول خوراک و از محلول های آبی نمک های کلرید سدیم، کلرید منیزیم و سولفات منیزیم با غلظت ۲ مولار به عنوان محلول کشنده استفاده شدند. نتایج نشان دادند که با استفاده از نمک کلرید منیزیم به عنوان محلول کشنده حداکثر شار عبور آب به میزان Lm-2 h-1 5/13 بدست آمد. شار عبور آب با استفاده از نمک های کلرید سدیم و سولفات منیزیم به عنوان محلول کشنده به ترتیب Lm-2 h-1 5/10 و Lm-2 h-1 05/6 بدست آمد. همچنین شار برگشت نمک با استفاده از نمک کلرید سدیم بیشتر از سایر نمک ها بود. پس از کلرید سدیم شار برگشت نمک محلول کلرید منیزیم و در نهایت شار برگشت نمک سولفات منیزیم می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که نمک کلرید منیزیم بدلیل شار عبور آب بالا و شار برگشت نمک نسبتا کم آن نسبت به دو نوع نمک دیگر انتخاب مناسب تری برای استفاده به عنوان محلول کشنده در فرایند اسمز مستقیم می باشد.

 

واژه‌های کلیدی: نمک زدایی از آب، فرایند اسمز مستفیم، پلیمریزاسیون سطحی، محلول کشنده.

 

پایان نامه مهندسی شیمی کارشناسی ارشد

۷۵page

word

کارآفرینی، پول آفرینی (شهروندان کارآفرین در ایران)

 

فایل کتاب کارآفرینی، پول آفرینی (شهروندان کارآفرین در ایران)

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۷

فصل اول

شناسایی فرصت های شغلی و بازاریابی کالا و خدمات

الف : تعاریف و مفاهیم بازاریابی.. ۱۵

ب : فرصت… ۱۷

پ : انتخاب رسانه تبلیغاتی.. ۲۳

ت: کاربرد فناوری اطلاعات در راه اندازی کسب و کار های جدید. ۲۶

فصل دوم

آموزش تهیه طرح کسب و کار

الف : آموزش تهیه طرح کسب و کار ۴۱

ب : صورت های مالی.. ۵۳

فصل سوم

راه‌های کسب آمادگی برای ورود به بازار کسب و کار

الف : مقدمات ورود به بازار کسب و کار ۵۷

ب : مراحل کسب و کار ۵۹

پ : ویژگی های کارآفرینان.. ۶۱

ت: تامین منابع مالی کسب و کار ۶۳

ث : مشاغل خانگی: مزایا و شیوه ها ۶۶

ج : مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی.. ۷۶

فصل چهارم

آشنایی با قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات و بانک ها

الف : آشنایی با قانون کار ۹۳

ب : آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی.. ۱۰۱

پ : آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی.. ۱۰۸

مقدمه

شهروندان کارآفرین در ایران

کارآفرین بودن آسان نیست. در حقیقت، می‌توانم اینطور بگویم که کارآفرین بودن حتی از زندانی بودن هم سخت تر است.    

                   «جاگریتی چادهاری»

اقتصاد جهانی، بر پایه کسب و کار های کوچک و متوسطی بنا شده است که حاصل فرآیند کارآفرینی است. یک کارآفرین برای شروع یک کسب و کار، ملزم به داشتن تمامی تخصص های مرتبط با کسب و کار نیست ولی با آگاهی از مفاهیم کارآفرینی، می تواند با گام های محکم تری وارد عرصه کارآفرینی شود. کسانی که قصد ورود به بازار کسب و کار را دارند می بایست با الفبای کارآفرینی آشنا شوند تا بتوانند در میان انبوه کسب و کارها به موفقیت دست یابند. اگر چشم انداز خود را ترسیم نمودیم و دانستیم که به کجا می خواهیم برویم، آنگاه می توانیم ایده خود، در مورد راه اندازی یک کسب و کار را عملی سازیم. هنگام ورود به بازار کسب و کار، باید با روش های راه اندازی یک کسب و کار آشنا باشیم و بدانیم که چه کاری را می بایست آغاز کنیم و انتخاب های دیگرمان چیست؟ از آنجایی که به دنبال موفقیت هستیم، پس باید بدانیم که چگونه می توان کارآفرین شد؟ کارآفرینی فرآیندی است که طی آن، فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و بسیج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نوآور می کند . کارآفرین کسی است که به انگیزه های مختلف و با داشتن یک هدف مشخص، پس از شناسایی زمینه های مناسب و نوین تولید، اقدام به ثروت آفرینی برای دیگران می کند.

کارآفرین فردی است که دارای ایده و فکر جدیدی است و از طریق ایجاد یک کسب و کار که توام با ریسک مالی و اجتماعی و حیثیتی است، محصول و خدمت جدیدی را به بازار عرضه می کند. کارآفرین منتظر استخدام شدن نیست، بلکه خود استخدام کننده است. او ممکن است سرمایه دار یا کارگر نباشد، اما از سرمایه و نیروی کار به خوبی استفاده می کند. او به ارزش های خاصی پای بند است، لذا صداقت، اعتماد، از خود گذشتگی و نوع دوستی، جز خصوصیات اخلاقی وی است.

بر خلاف سایر فرهنگ ها و اقتصادها، که کارآفرینی به یک سبک زندگی تبدیل شده است، در ایران همواره به کارآفرینی بعنوان یک پروژه نگاه شده است و بیش از آنکه فرآیند کارآفرینی برای ما جذاب باشد، دستاوردهای کارآفرینی برایمان مهم است. پروژه کارآفرینی از این جهت می‌تواند عنوانی معنادار باشد که بسیاری از کسانی که سودای کارآفرینی را در سر دارند، درست مانند یک پروژه، نقطه‌ی شروع و پایان مشخصی را برای کارآفرینی در نظر می‌گیرند و منتظر هستند تا پروژه کارآفرینی به پایان برسد و بتوانند از میوه‌های این تلاش استفاده کنند و در سایه دستاوردهای آن بیاسایند. یک کارآفرین تلاش می­کند ضمن ارائه‌ی راه­ها و فرصت‌های جدید، راه و روش­های جدید را به فرصت­های پول‌ساز و رشد و تعالی شخصی خود مبدل نماید. اغلب کارآفرینان از نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت­ها استفاده می­کنند و آنها را به شرایط پول‌ساز و فرصت­های جدیدی تبدیل می­کنند. یک کارآفرین دقیقاً از موضوعی استفاده می­کند که به عقیده‌ی بسیاری از مردم عادی مشکل و ناسازگار با شرایط است. موضوعی که اغلب مردم از آن ناراحت و برای خود و یا صنعت و تولید خود آن را معضل می­دانند. متأسفانه در ایران به دلیل تسلط دولت بر امور جاری متولی و کارفرمای اصلی برای اغلب صنایع و شرکت های بزرگ همچنان دولت محسوب می شود و این دقیقاً بر خلاف رویکرد اغلب کشور های توسعه یافته و پیشرفته است که بخش خصوصی با اختیارات فراوان صاحب صنعت و تکنولوژی محسوب می شود. یکی از دلایل رشد بیکاری در جوامع کمتر توسعه یافته نبود ایده و خلاقیت در سطح سازمآنها و شرکت­ها است. در ایران تسلط دولت بر امور شرکت­ها خلاقیت و رقابت را از سطح جامعه ربوده است. جامعه کمتر در خود نیاز به رقابت می­بیند و بیشتر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جامعه تنها به دنبال یافتن یک کار ثابت و بدون دردسر در شرکتی دولتی هستند. هر چند تحصیلات دانشگاهی و دبیرستانی نیز در ایران متأسفانه به نحوی برنامه‌ریزی و تدریس نمی­شود تا دانش­آموزان و دانشجویان ما با خودباوری و توانایی لازم برای ایجاد یک کسب و کار نوین و خلاقانه وارد بازار کار شوند. چیزی که به شدت در جامعه به آن نیاز داریم قشر تحصیل کرده و کاردانی است که از فرصت­های به شدت زیاد و منابع اولیه و پتانسیل­های موجود در بازار ایران بتوانند انواع کارآفرینی­ها و راه­های جدید را بوجود بیاورند. به عقیده‌ی بسیاری از سازمان های بین‌المللی مانند بانک جهانی، سازمان توسعه و مشارکت اجتماعی، سازمان ملل متحد و… تنها دولت­ها هستند که می­توانند با تغییر ایدئولوژی­های تحصیلی و حمایت از ایده­ها و کارآفرینان فرصت­های مرده را به جریان و رگ جامعه تزریق نموده و مشکلاتی مانند بیکاری را کنترل و ریشه کن بکنند. شرایط دانشگاهی و آموزشگاهی و نخبه‌پروری ما در حوزه‌ی کارآفرینی باید اعتماد به نفس و استقلال بیشتر و اتکا به توان داخلی را بیشتر در دانشجویان تقویت کند. دانشجو باید شرایط جامعه را بداند و نسبت به موضع جامعه و شرایط حاکم بر صنعت و اقتصاد جامعه بتواند مشکلات خود را مرتفع نماید تا موفقیت خود را در کارآفرینی تضمین کند. دانشجوی کارآفرین باید بتواند بدون نیاز به استفاده از شرایط اقتصاد روان و سالم بتواند با به کارگیری کمترین فرصت­ها بهترین شرایط را برای خود به وجود بیاورد و از قدرت رقابتی بسیار زیادی بهره­مند شود. متأسفانه تعداد دانشجویان در ایران هر روز بیشتر شده و تعداد افرادی که خواهان ورود به بازار کار هستند و این زیاد بودن تعداد دانشجویان متأسفانه بر روند آموزش نیز تأثیر منفی داشته و کیفیت آن را کاهش داده است. دانشجویان ما باید از ابتدا مسیر خود را درست کنند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته سطوح ابتدایی و راهنمایی خود را تقویت کرده­اند به شکلی که دانشجو در زمانی که خواهان ورود به تحصیلات عالیه است به خوبی توانایی حضور در بازار کار را دارد و تنها به جهت توسعه‌ی دانش و توانایی خود به تحصیلات ادامه می­دهد. در حالی که در ایران تمام نگرانی دانش‌آموزان موفقیت در کنکوری است که همه‌ی تمرکز آن بر علوم غیر عملی و  مهارت­های علمی و کتابی دانش‌آموزان است. حتی دانشجو در زمان تحصیل در دانشگاه هم اغلب توانایی لازم را به دست نمی­آورد و پس از ورود به بازار کار تازه باید از ابتدا دوباره آموزش ببیند. حتی این موضوع قبلاً شرایط بدتری داشت چرا که دانشجویان فارغ از علاقه و تخصص نسبی خود و صرفاً برای حضور در دانشگاه در رشته­هایی تحصیل کرده­اند که اغلب اصلاً علاقه­ای به آن ندارند. یکی از نیازهای اساسی آموزش کارآفرینی در همه‌ی جوامع استفاده از فناوری­ها و تکنولوژی­های پیشرفته‌ی آموزشی است. وقتی دانشگاه و مرکز آموزش عالی در بسیاری از مناطق ما از امکانات اولیه‌ی دانشگاهی برخوردار نیست، نمی­توان انتظار داشت تا کارآفرینی در ایران موفقیت زیادی به دست بیاورد. مشکلاتی مانند زیر ساخت­های ضعیف بسترهای اینترنتی، نبود رایانه و تجهیزات به روز تحصیلی، نبود کارشناسان توانا برای ایجاد منابع تحصیلی رایانه ای، خدمات ارتباطی ضعیف، ضعف شناخت زبان انگلیسی، اطلاعات قدیمی و نا معتبر بازار کار و …. اساس و پایه‌ی بسیاری از فرصت­های کارآفرینی نه تنها در بین دانشجویان و دانش­آموزان بلکه در همه‌ی صنایع و خدمات و تولیدی­ها، در تمامی کشور­های توسعه یافته وجود تحقیق و توسعه است. ما در ایران بخصوص در حوزه­های کارآفرینی، تحقیقات نداریم و اگر هم باشد بسیار ضعیف است. در حالی که شناخت فرصت­های جدید تنها در سایه‌ی تحقیقات میدانی و علمی بسیار دقیق است. باید یک کارآفرین بداند چه فرصت­ها و موقعیت­هایی دارد. در کدام نقاط ضعف وجود دارد، کدام صنایع به چه مواردی نیاز دارند، اکثر واردات کشور در چه حوزه­ای و برای تأمین آن در داخل مشکلات چیست، نیازهای خرد و کلان هر صنعت و خدمتی چیست و… . این وظیفه‌ی تحقیقات است که این فرصت­ها و شرایط را مهیا نماید تا کارآفرین با طراحی ایده‌ی مناسب در تلاش برای حل مشکلات شناخته شده و فرصت­های موجود بتواند ضمن کارآفرینی در حوزه‌ی تعیین شده و رفع مشکل به کمک اقتصاد کشور هم بیاید. خوشبختانه تلاش چند ساله‌ی اخیر دولت برای برون رفت از این شرایط تا حدود زیادی توانسته مشکلات آموزشی را مرتفع نماید هر چند هنوز فاصله‌ی زیادی داریم. از طرفی هم دیدگاه مردم به تولیدات داخلی عوض شده و فرهنگ کارآفرینی و ایجاد کسب و کار تازه در حال رشد است. در نتیجه می­توان به آینده‌ی کارآفرینی در ایران بسیار خوش‌بین بود.

۱۳۸ صفحه

pfd

 

سمینار تشخیص چهره با MATLAB

 

چکیده

کلمه بیو متریک از کلمه یونانی bios‌ به معنای زندگی و کلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. همه ما می دانیم که ما برای  شناسایی همدیگر از یک سری ویژگی هایی استفاده می کنیم که برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می کند که از آن جمله می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره کرد. امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که هویت اشخاص را شناسایی کند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن هارا بازشناسی کند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می کند و علاقه مندان فراوانی را پیدا کرده است. علاوه بر این ها امروزه ID و password کارتهایی که بکار برده می شوند دسترسی را محدود می کنند اما این روشها به راحتی می توانند شکسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیو متری را نمی توان  امانت داد یا گرفت نمی توان خرید یا فراموش کرد و جعل آن هم عملا غیر ممکن است.

مسأله بازشناسی چهره  و مکانیزم کلی عملکرد آن در این پروژه را می توان در این قالب بیان نمود: عکسی از یک چهره به عنوان ورودی و برای تست و یک مجموعه عکس از چهره‌ها جهت آموزش به سیستم داده می‌شود؛ چگونه می‌توان عمل تطبیق تصویر ورودی را با نمونه‌های آموزشی موجود در سیستم انجام داد و چگونه می‌توان تشخیص داد که عکس ورودی، چهره کدام یک از اعضای نمونه است؟

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات سمینار. ۶

۱-۱ مقدمه. ۶

۱-۲ چالش‌های پیش رو. ۹

فصل دوم: بررسی روشهای بهبود یافته و نوین تشخیص چهره. ۱۰

۲-۱ روش HMM مبتنی بر مدل.. ۱۰

۲-۲ روش‌ PCA.. 11

۲-۳ روش LDA.. 11

۲-۴ روش EBGM… 12

۲-۵ روش AAM… 12

۲-۶ روش SIFT.. 12

۲-۷ روش خوشه‌بندی کاهشی.. ۱۳

۲-۸ روش SVM… 13

۲-۸-۱ بردارهای پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان.. ۱۴

۲-۸-۲ چگونه یک ماشین بر مبنای بردارهای پشتیبان ایجاد کنیم؟. ۱۴

۲-۹ روش HoG.. 15

۲-۱۰ کارهای آینده ۱۵

فصل سوم: بازشناسی هویت از روشهای مختلف… ۱۶

۳-۱ باز شناسی  هویت از طریق اثر انگشت… ۱۶

۳-۲ اصول کلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت… ۱۸

۳-۳ استخراج سایر وی‍ژگی ها ۲۱

۳-۴ نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت… ۲۲

۳-۴-۱ کاغذ و مرکب… ۲۲

۳-۴-۲ روش اسکن مستقیم نوری.. ۲۳

۳-۴-۳ با استفاده از سنسور LE.. 23

۳-۵ نحوه استخراج ویژگی ها ۲۵

۳-۶ باز شناسی  هویت از طریق چشم.. ۲۶

۳-۶-۱ باز شناسی  هویت با استفاده از شبکیه. ۲۶

۳-۶-۲ باز شناسی  هویت با استفاده از عنبیه. ۳۱

۳-۶-۳ باز شناسی  هویت از طریق چهره ۳۷

۳-۶-۴ باز شناسی  هویت از طریق  DNA… 42

۳-۶-۵ باز شناسی  هویت از طریق گفتار ۴۴

۳-۶-۶ باز شناسی  هویت از طریق امضا ۴۷

۴ نتیجه گیری و پیشنهادات… ۵۲

۴-۱ نتیجه گیری.. ۵۲

۴-۲ پیشنهادات و گسترش فناوری.. ۵۳

۵ مراجع   ۵۴

همبندی های شبکه بر تراشه

 

چکیده

با گسترش روزافزون شبکه های کامپیوتری و با توجه به نظارت و کنترل از راه دور سیستم­های ارتباطی، شبکه­های حسگر بی­سیم مورد توجه واقع شده­اند. با توجه به بی سیم بودن شبکه­های حسگر، احتمال بروز خطا در این شبکه­ها زیاد است. یکی از موضوعات تحقیقاتی، بررسی آشکارسازی خطا در این شبکه­ها می­باشد. همچنین پیشرفت فناوری اطلاعات و سیستم‌های جاسازی شده به گسترش شبکه­های حسگر بی­سیم در طیف گسترده­ای از حوزه­های کاربردی منجر شده است. بنابراین، تحمل­پذیری خطا یکی از مهم­ترین چالش­ها در این شبکه­ها است و بررسی تحمل پذیری خطا در شبکه­های حسگر بی­سیم به دلیل کاربردهای متنوع شبکه­های حسگر بی­سیم مستعد خرابی بر اثر کاهش انرژی خطاهای سخت افزاری مشکلات ارتباطی و نیز حمله­های خطرناک می­باشند تحمل­پذیری خطا از مسائل مهم درون شبکه حسگرهای بی­سیم می­باشد که در لایه‌های مختلف قابل بحث است. در این سمینار به بررسی جامع در مورد تحمل­پذیری خطا در شبکه­های حسگر بی­سیم پرداخته شده است.

 

واژه­های کلیدی: شبکه حسگر بی­سیم، تحمل پذیری، خطا، سخت افزار، کنترل.

 

pages : 45

Seminar Tehran University

Quality : -A

سمینار/پروژه مقایسه الگوریتم های خطایابی در شبکه های حسگر بی سیم

 

چکیده

معرفی شبکه‌های حسگر بی سیم WSN پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری‌های گوناگون داده است. این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبکه‌های موسوم به شبکه بی‌سیم حسگر WSN شده‌اند. یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند. لزوماً مکان قرار گرفتن گره‌های حسگر، از قبل‌تعیین‌شده و مشخص نیست. چنین خصوصیتی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوانیم آنها را در مکان‌های خطرناک و یا غیرقابل دسترس رها کنیم. از طرف دیگر این بدان معنی است که پروتکل‌ها و الگوریتم‌های شبکه‌های حسگری باید دارای توانایی‌های خودساماندهی باشند. دیگر خصوصیت‌های منحصربه‌فرد شبکه‌های حسگر، توانایی همکاری و هماهنگی بین گره‌های حسگر است. هر گره حسگر روی برد خود دارای یک پردازشگر است و به جای فرستادن تمامی اطلاعات خام به مرکز یا به گره‌ای که مسئول پردازش و نتیجه‌گیری اطلاعات است، ابتدا خود یک سری پردازش‌های اولیه و ساده را روی اطلاعاتی که به دست آورده است، انجام می‌دهد و سپس داده‌های نیمه پردازش شده را ارسال می‌کند. تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بیسیم به دلیل چالش­های فنی و مفهومی منحصر بفرد،  از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

 در این پایان نامه با توجه به محدودیت­ها و شرایط عملیاتی ویژه­ی شبکه­های حسگر، روشی را برای بهبود تحمل پذیری خطا مانند تشخیص و تصحیح خطا در این نوع شبکه­ها مورد بررسی قرار می­دهیم. روش پیشنهادی به صورت روشی جدید قابلیت تشخیص خطا و مصرف انرژی کمتر در شبکه­های حسگر را بهبود می­بخشد در این روش با استفاده از سیستم اعداد مانده­ای در ساختار شبکه حسگر به بهبود ترمیم وتصحیح خطا پرداخته­ایم و هرگاه بخواهیم قابلیت تشیخص و تصحیح و امنیت اطلاعات در سیستم اعداد مانده­­  داشته­ باشیم پیمانه­هایی به سیستم افزوده می­شود این سیستم دارایn+r پیمانه می­باشدکه n پیمانه اصلی(پیمانه­هایی که برای کد گذاری کافیست) وr پیمانه افزونه (پیمانه­هایی که برای تشخیص و تصحیح خطا اضافه می­شوند) داریم.  البته الگوریتم­های دیگری هم عنوان شده است اما الگوریتم پیشنهادی کارایی بهتری نسبت به دیگر الگوریتم­ها دارد. ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش­های دیگر، بهبود روش پیشنهادی را نشان می­دهد.                                                 

         واژه های کلیدی: شبکه­های حسگر بیسیم، تحمل پذیری خطا، ترمیم وتصحیح خطا

 

pages : 70

Quality : A

Format : Word

 

 

سمینار بررسی همبندی های شبکه بر تراشه بی سیم با رویکرد تحمل پذیری خطا

 

 سمینار بررسی همبندی های شبکه بر تراشه بی سیم با رویکرد تحمل پذیری خطا

pages : 80

years: 1397

Quality : A

چکیده

با گسترش روزافزون شبکه های کامپیوتری و با توجه به نظارت و کنترل از راه دور سیستم­های ارتباطی، شبکه­های تراشه بی­سیم مورد توجه واقع شده­اند. با توجه به بی سیم بودن شبکه­های تراشه، احتمال بروز خطا در این شبکه­ها زیاد است. یکی از موضوعات تحقیقاتی، بررسی آشکارسازی خطا در این شبکه­ها می­باشد. همچنین پیشرفت فناوری اطلاعات و سیستم‌های جاسازی شده به گسترش شبکه­های تراشه بی­سیم در طیف گسترده­ای از حوزه­های کاربردی منجر شده است. بنابراین، تحمل­پذیری خطا یکی از مهم­ترین چالش­ها در این شبکه­ها است و بررسی تحمل پذیری خطا در شبکه­های تراشه بی­سیم به دلیل کاربردهای متنوع شبکه­های تراشه بی­سیم مستعد خرابی بر اثر کاهش انرژی خطاهای سخت افزاری مشکلات ارتباطی و نیز حمله­های خطرناک می­باشند تحمل­پذیری خطا از مسائل مهم درون شبکه تراشههای بی­سیم می­باشد که در لایه‌های مختلف قابل بحث است. در این سمینار به بررسی جامع در مورد تحمل­پذیری خطا در شبکه­های تراشه بی­سیم پرداخته شده است. معرفی شبکه‌های تراشه بی سیم WSN پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت تراشههایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری‌های گوناگون داده است. این تراشههای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع تراشه، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبکه‌های موسوم به شبکه بی‌سیم تراشه WSN شده‌اند. یک شبکه تراشه متشکل از تعداد زیادی گره‌های تراشه است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند. لزوماً مکان قرار گرفتن گره‌های تراشه، از قبل‌تعیین‌شده و مشخص نیست. چنین خصوصیتی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوانیم آنها را در مکان‌های خطرناک و یا غیرقابل دسترس رها کنیم. از طرف دیگر این بدان معنی است که پروتکل‌ها و الگوریتم‌های شبکه‌های تراشهی باید دارای توانایی‌های خودساماندهی باشند. دیگر خصوصیت‌های منحصربه‌فرد شبکه‌های تراشه، توانایی همکاری و هماهنگی بین گره‌های تراشه است. هر گره تراشه روی برد خود دارای یک پردازشگر است و به جای فرستادن تمامی اطلاعات خام به مرکز یا به گره‌ای که مسئول پردازش و نتیجه‌گیری اطلاعات است، ابتدا خود یک سری پردازش‌های اولیه و ساده را روی اطلاعاتی که به دست آورده است، انجام می‌دهد و سپس داده‌های نیمه پردازش شده را ارسال می‌کند. تحمل پذیری خطا در شبکه های تراشه بیسیم به دلیل چالش­های فنی و مفهومی منحصر بفرد،  از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

در این سمینار با توجه به محدودیت­ها و شرایط عملیاتی ویژه­ی شبکه­های تراشه، روشی را برای بهبود تحمل پذیری خطا مانند تشخیص و تصحیح خطا در این نوع شبکه­ها مورد بررسی قرار می­دهیم. روش پیشنهادی به صورت روشی جدید قابلیت تشخیص خطا و مصرف انرژی کمتر در شبکه­های تراشه را بهبود می­بخشد در این روش با استفاده از سیستم اعداد مانده­ای در ساختار شبکه تراشه به بهبود ترمیم وتصحیح خطا پرداخته­ایم و هرگاه بخواهیم قابلیت تشیخص و تصحیح و امنیت اطلاعات در سیستم اعداد مانده­­  داشته­ باشیم پیمانه­ هایی به سیستم افزوده می­شود این سیستم دارایn+r پیمانه می­باشدکه n پیمانه اصلی(پیمانه­ هایی که برای کد گذاری کافیست) وr پیمانه افزونه (پیمانه­ هایی که برای تشخیص و تصحیح خطا اضافه می­شوند) داریم.  البته الگوریتم­های دیگری هم عنوان شده است اما الگوریتم پیشنهادی کارایی بهتری نسبت به دیگر الگوریتم­ها دارد. ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش­های دیگر، بهبود روش پیشنهادی را نشان می­دهد.                                                

 

 

واژه­های کلیدی: شبکه تراشه بی­سیم، تحمل پذیری، خطا، سخت افزار، کنترل.

ارزیابی ضریب سازه های فولادی با استفاده از ترکیب مهار بندهای هم محور و برون محور

 

سازه های ساختمانی تحت اثر نیروهای ناشی از زلزله دچار تغییر مکان می شوند. متداول ترین روش کنترل تغییر مکان ها در سازه های فولادی که معمولا از نوع جانبی هستند، مهاربند ها می باشند که به شکل های گوناگونی اجرا می شوند. پیکربندی سیستم های مهاربندی عموما از نوع هم مرکز (هم محور) یا خارج از مرکز (برون محور) می باشد. مهاربندی های هم مرکز سختی سازه را نسبت به قاب خمشی معادل به شدت افزایش داده و تغییر مکان جانبی سازه را محدود می نمایند. سیستم مهار بندی برون محور دو ویژگی « سختی مناسب جانبی » و « جذب انرژی بالا » را با یکدیگر ترکیب کرده و بکار می گیرد. در این سیستم ، برون محوری اتصال مهاربندی سبب پدیدآمدن لنگرهای خمشی و نیروهای برشی بزرگی در ناحیۀ تیر نزدیک به مهار ، می شود . به این ترتیب، تنشهای این ناحیه از تیر وارد محدوده غیر ارتجاعی شده و سبب اتلاف انرژی ناشی از زمین لرزه می شود.این ناحیه از تیر” پیوند” نام دارد . در این سیستم مهاربندی، حداقل یک انتهای بادبند به جای اتّصال به محل برخورد تیر و ستون به عضو زانویی که بطور مایل بین تیر و ستون قرار می گیرد، وصل می شود. عضو قطری مهاربند تأمین کننده سختی سیستم است، در حالیکه شکل پذیری تحت اثر بارهای شدید جانبی از طریق جاری شدن خمشی عضو زانویی بدست می آید. این سیستم مهاربندی، روشی کاملاً جدید است که هنوز وارد آیین نامه ها نشده است. با توجه به مقاومت، سختی، شکل پذیری بالا و سایر ویژگی های مناسبی که دارد، ممکن است به زودی به عنوان سیستمی مناسب در مقابله با نیروهای جانبی در طراحی ها لحاظ گردد.

تعداد صحفات : ۴۵ صفحه

کیفیت : عالی

فایل سمینار کارشناسی ارشد عمران

ارزیابی تاثیر خطاهای اجرایی و اتصالات فلنجی در رفتار لرزه ای سازه های فولادی

 

کیفیت مناسب اتصالات در سازههای فولادی عامل اصلی یکپارچگی سیستمهای سازهای بوده و تخریب بسیاری ازساختمانهای فولادی طبق گزارش زلزله های گذشته ناشی از مشکل جوشکاری اتصالات تعیین شده است. یک اتصال ضعیف ونامناسب می تواند منجر به یک سری زوال های پی در پی و بنیادی در سازه فولادی گردد. با جوشکاری اتصالات حساس مثل جوش شیاری نفوذی اتصال گیردار تیر به ستون در محل کارخانه و نصب اسکلت فولادی صرفا با پیچ کردن قطعات از پیش ساخته شده میتوان علاوه بر تسریع در اجرای پروژه، به ارتقای کیفیت ساخت کمک شایانی نمود. در این مقاله ضمن ارائه مزایا و معایب اتصالات پیچی، انواع پیچ ها از لحاظ نوع و مقاومت، عملکرد و کاربرد آنها به اختصار بیان گردیده و استفاده ازاتصال پیچی برای پیش سازی ساختمان های فولادی و بهبود کنترل کیفیت اجرایی توصیه می شود.

تعداد صفحات : ۳۵ صفحه

کیفیت : عالی

فایل سمینار کارشناسی ارشد

کارآموزی بانک کشاورزی

 

کارآموزی بانک کشاورزی

 

معرفی بانک
بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال ۱۳۱۲ تاسیس شده است. این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری به مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور فعال است. این بانک همواره به منظور استفاده از دانش، کسب تجربه و نوآوری در خدمات بانکی، از دستاوردهای علمی داخلی و مطالعه بانک های پیشرو در دنیا بهره‌مند بوده است.